marţi, 20 februarie 2018
Sf. Cuv. Visarion; Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei și Agaton, ep. Romei;
Ap. Evrei VII, 26; VIII, 2
Canonul cel Mare, partea a II-a
Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți
Liturghia Sf. Grigorie Dialogul unită cu Vecernia
P.F. Daniel Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu
Apostol
Evrei VII, 26Capitolul VII26. Un astfel de Arhiereu se cuvenea să avem: sfânt, fără de răutate, fără de pată, osebit de cei păcătoşi, şi fiind mai presus decât cerurile.  Capitolul VIII2. Slujitor Altarului şi Cortului celui adevărat, pe care l-a înfipt Dumnezeu şi nu omul. 

Seara
Matei VI, 1-13Capitolul VI1. Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. 
2. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. 
3. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, 
4. Ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 
5. Iar când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii cărora le place, prin sinagogi şi prin colţurile uliţelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. 
6. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care este în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 
7. Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. 
8. Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El. 
9. Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; 
10. Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. 
11. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; 
12.  Şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; 
13. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!