duminică, 21 aprilie 2019
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim
Duminica a VI-a din Post - a Floriilor
Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
Denia Sf. și Marii Luni
Dezlegare la pește. Nu se fac nunți
Liturghia Sf. Vasile cel Mare
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor): P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Mircea Stoleriu Pr. Ion Cârciuleanu
Denia Sf. și Marii Luni: Pr. Mircea Stoleriu
Utrenie
Matei XXI, 1-11Capitolul XXI1. Iar când s-au apropiat de Ierusalim şi au venit la Betfaghe la Muntele Măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici, 
2. Zicându-le: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine. 
3. Şi dacă vă va zice cineva ceva, veţi spune că-I trebuie Domnului; şi le va trimite îndată. 
4. Iar acestea toate s-au făcut, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proorocul, care zice: 
5. "Spuneţi fiicei Sionului: Iată Împăratul tău vine la tine blând şi şezând pe asină, pe mânz, fiul celei de sub jug". 
6. Mergând deci ucenicii şi făcând după cum le-a poruncit Iisus, 
7. Au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El a şezut peste ele. 
8. Şi cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau hainele pe cale, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe cale, 
9. Iar mulţimile care mergeau înaintea Lui şi care veneau după El strigau zicând: Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus! 
10. Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta? 
11. Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii. 
15. Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat, 
16. Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă? 
17. Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la Betania, şi noaptea a rămas acolo. 

Apostol
Filipeni IV, 4-9Capitolul IV4. Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă. 
5. Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. 
6. Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. 
7. Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus. 
8. Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul. 
9. Cele ce aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine, acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. 

Evanghelie
Ioan XII, 1-18Capitolul XII1. Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 
2. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. 
3. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. 
4. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: 
5. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? 
6. Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. 
7. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. 
8. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 
9. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. 
10. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare. 
11. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. 
12. A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, 
13. Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel! 
14. Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: 
15. "Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei". 
16. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. 
17. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. 
18. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta.