Mesajul Pastoral de Anul Nou al I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei

Este drept şi demn, frumos şi folositor pentru suflet să ne amintim de unele momente deosebite din istoria Bisericii, pentru a arăta recunoştinţa faţă de vrednicii înaintaşi, spre a ne întări în credinţă şi a intensifica lucrarea misionară a Bisericii din timpul nostru.

Este bine să ne reamintim ca în anul 2007 se implinesc 1600 de ani de la trecerea în viaţa veşnică a Sf. Ioan Gură de Aur, cel mai mare predicator al Bisericii nedespărţite a lui Hristos, dascăl al pocăinţei şi al sfinţeniei, precum şi 1220 de ani de când a avut loc, la Niceea, lângă Constantinopol, Sinodul VII ecumenic (787), care a statornicit pentru totdeauna învăţătura ortodoxă despre datoria tuturor creştinilor de a cinsti sfintele icoane, ele fiind mărturii sfinte ale credinţei în Hristos sau ale iubirii veşnice a lui Dumnezeu pentru oameni şi ale iubirii oamenilor faţă de Dumnezeu.

Cu evlavie deosebită, mai ales în Moldova, în anul 2007 ne reamintim şi de împlinirea a 550 de ani de la întronizarea ca domnitor al Moldovei a Sf. Voievod Ştefan cel Mare (1457), precum şi de împlinirea a 120 de ani de la sfinţirea Catedralei mitropolitane din Iaşi (1887).

Pe de altă parte, anul 2007 este şi anul întrării României în Uniunea Europeană, ca stat membru al acesteia, cu drepturi şi obligaţii pe care nu le-a avut până acum. În calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene cu cea mai mare populatie creştin-ortodoxă (aproape 20 milioane de cetăţeni), România poate fi mai bine cunoscută atât în ceea ce priveşte credinţa şi valorile ei spirituale, cât şi în privinţa lipsurilor sale materiale şi a neîmplinirilor sale economice şi sociale.

Uniunea Europeană nu este pentru noi, românii credincioşi, nici rai, nici iad, ci o încercare internaţională, politică şi pragmatică, de a organiza solidaritatea şi coresponsabilitatea popoarelor Europei privind prezentul şi viitorul acestui continent, adică, mai precis, un trai material mai bun, o siguranţă defensivă mai mare şi un mediu înconjurător mai sănătos. Din punct de vedere spiritual, Uniunea Europeană este un spaţiu al multor credinţe foarte diferite între ele, mediu al pluralismului religios creştin şi necreştin, încât creştinii catolici, ortodocşi, anglicani, protestanţi şi neoprotestanţi convieţuiesc, în pace sau uneori în tensiune, între ei sau cu oameni de alte religii ca: musulmani, evrei, budişti, hinduşi ş.a.

Totodată, Uniunea Europeană este şi un spaţiu al indiferenţei religioase sau al secularizării, înteleasă ca viaţă fără rugăciune colectivă sau personală. În acest context, de mare importanţă şi folos duhovnicesc pentru noi, creştinii ortodocşi români, sunt parohiile ortodoxe romaneşti care s-au înfiinţat deja şi se vor mai înfiinţa în Europa Occidentală, dar şi împreună-lucrarea noastră pastoral-misionară cu alţi ortodocşi din Europa.

Aşadar, spre a evita deodată izolarea de alţii şi dizolvarea propriei noastre identităţi, trebuie, pe de o parte să apărăm credinţa ortodoxă şi valorile ei permanente, spiritualitatea şi cultura autentică românească, iar pe de altă parte să învăţăm de la alţii ceea ce este bun şi folositor. Cu înţelepciune şi speranţă, dacă rămânem tari în credinţă, iubim mult pe Dumnezeu în rugăciune şi pe semenii noştri în fapte bune, vom trăi bucuria biruinţei şi a roadelor frumoase în orice loc şi în orice timp ! Deci, şi în Uniunea Europeană !

Să nu uităm niciodată că suntem creştini de la începutul formării noastre ca popor şi că am apărat cu jertfe multe, de-a lungul secolelor, credinţa apostolică primită de la Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul României. Însăşi stema României ne reaminteşte că suntem popor purtător de Cruce şi de lumină a Învierii. Să purtăm cu noi în Uniunea Europeană lumina, pacea şi bucuria credinţei în Hristos !

Cu prilejul Anului Nou 2007 vă dorim tuturor sănătate şi pace, bucurie şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună. Să trăiţi întru mulţi şi binecuvântaţi ani !

La Mulţi Ani !

I.P.S. Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei