Semnificaţii ale Simpozionului “Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa”

Cele 10 învăţăminte din cele 10 ediţii ale simpozionului de la Biserica “Adormirea Maicii Domnului”:

  1. Mesajul suprem al venirii Mântuitorului pe pământ este mântuirea oamenilor, răscumpărarea oamenilor din păcatul originar şi ajutorul dat de Domnul Iisus Hristos fiecăruia pentru mântuirea sa.
  2. Când intrăm şi ne rugăm în Bi­serică, intrăm în Casa Domnului, care ne învaţă Adevărul de credinţă şi ne luminează Calea mântuirii, a vieţii veşnice.
  3. Domnul Iisus Hristos se naşte întotdeauna în Altarul Bisericii Sale, între oamenii aflaţi în Biserică şi în peştera inimii oamenilor credincioşi.
  4. Învăţăm legile creştine şi în primul rând legea Iubirii lui Dumnezeu şi a aproapelui.
  5. Legile vechi au fost date oamenilor prin Moise, însă Harul, Adevărul şi Mântuirea au fost date prin Iisus Hristos.
  6. Orice credincios este dator să folosească cele şapte arme ale Luminii lui Iisus Hristos, aşa cum arată Părintele Cleopa: cunoaşterea şi lucrarea în credinţa cea dreaptă, nădejdea şi încrederea în Dumnezeu, răbdarea, rugăciunea, milostenia.
  7. Omul nu se poate mântui decât în Biserică, unde el se întâlneşte cu Dumnezeu şi cu oamenii, în rugăciune.
  8. Averea oamenilor credincioşi se naşte din muncă şi inteligenţă. Avuţia omului se află acolo unde este inima sa !
  9. Preotul are o misiune sfântă în Altarul şi în Biserica lui Iisus Hristos, între toţi creştinii aflaţi în păstorirea sa.
  10. Adevărata credinţă este prezenţa lui Iisus Hristos în viaţa noastră.

Notă:

Astăzi spunem şi noi cu poetul:

“... Biserica Ortodoxă Română este mama poporului român.”

Prof. Dr. Univ. Ec. Gheorghe Macovei