Simpozionul “Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa”

ediţia a X-a

În zilele de 9 şi 10 decenbrie 2006, la parohia noastră s-a defăşurat cea de a zecea ediţie a simpozionului “Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa”.

Tema simpozionului a fost: “VALORILE CREŞTINE ORTODOXE ÎN PERSPECTIVA EUROPEI UNITE”. Este aşa cum se observă, o ediţie jubiliară, ea însumând un număr de ani, dar mai mult decât atât, atunci când facem “totalul”, putem să înţelegem că cele zece ediţii la care au participat de fiecare dată mari personalităţi duhovniceşti sau personalităţi ale culturii şi învăţământului, s-a dăruit credincioşilor prezenţi o mare comoară de învăţătură. Este o bogăţie pe care Biserica, prin grija ei, o oferă tuturor.

Simpozionul, care se organizează de obicei în luna decembrie, este încununarea lucrării misionar-pastorale din întregul an. În fiecare lună la parohia noastră au loc “Convorbiri Spirituale” care sunt de fapt seri în care ne întâlnim cu credincioşii în biserică pentru a “convorbi” pe marginea unor teme de mare interes pentru viaţa creştină. La aceste întâlniri cu credincioşii invităm de obicei şi un “conferenţiar” şi participă toţi credincioşii doritori. Prezenţa este între două sau trei sute de credincioşi.

Cu elevii şi cu studenţii, pe categorii de vârstă şi posibilităţi de înţelegere, organizăm “Seri de rugăciune şi meditaţie”.

În decembrie 2006, simpozionul s-a desfăşurat într-o atmosferă sărbătorească şi de emoţie în aşteptarea sărbătorilor de iarnă, Crăciunul şi Anul Nou, dar şi a evenimentului atât de mult mediatiazat şi pregătit: aderarea României la Uniunea Europeană. De aceea, simpozionul a avut un caracter special, el trebuind să răspundă frământărilor şi gândurilor legate de această problemă. Ca de obicei şi această ediţie a simpozionului s-a bucurat de participarea unor remarcabile personalităţi şi a unor distinşi preoţi şi preoţi profesori ai Facultăţilor de Teologie: Acad. Prof. Dr. C. Ciopraga, Prof. Dr. A. Husar, Prof. Dr. C. Cucoş, Prof. Dr. Ec. Gh. Macovei, Prof. Dr. C. Cuţitaru, Conf. Dr. V. Stoica, P. C. Protopop C. Andrei, Pr. Conf. Dr. V. Nechita (Fac. de Teologie din Constanţa), Pr. Lect. Dr. A. Dinu (Fac. de Teologie din Iaşi), Pr. Dr. V. Vaida, Pr. Prof. C. Bahrim (director al Seminarului din Iaşi), Pr. I. Cârciuleanu, Pr. M. Stoleriu.

La simpozion au participat şi elevii Şcolii nr. 34 şi copiii de la grădiniţa din vecinătate cu mici concerte de colinde şi recitaluri de poezii.

În finalul lucrărilor simpozionului Corul tinerilor bisericii noastre a susţinut un frumos concert de colinde.

Toate referatele pot fi ascultate pe internet pe site-ul parohiei noastre.

Pr. Mircea Stoleriu