Ştiri - Evenimente

În ziua 24 ianuarie 2007 I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat la Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi din Iaşi, slujba de pomenire a domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi a tuturor celor care au contribuit la înfăptuirea Unirii Principatelor din 1859. În urma cu 148 de ani, Alexandru Ioan Cuza îşi începea domnia în timpul căreia s-au pus bazele dezvoltării moderne a naţiunii române din punct de vedere economic, social, politic şi cultural. Un alt motiv pentru care s-a făcut pomenirea lui Alexandru Ioan Cuza la Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi este şi faptul că rămăşiţele pământeşti ale domnitorului sunt depuse la această mănăstire. La slujbă a participat şi preşedintele ţării, domnul Traian Băsescu.


Papa Benedict al XVI-lea cheamă la reflecţie asupra valorilor care stau la baza tratatului constituţional al Uniunii Europene. În data 8 ianuarie 2007, papa le-a reamintit ambasadorilor acreditaţi pe lângă Vatican faptul că moştenirea creştină a modelat continentul european, informează ediţia online a periodicului “Actualitatea Creştină”. “Sper ca valorile fundamentale care se află la baza demnităţii umane vor fi pe deplin protejate, în particular libertatea religioasă în toate dimensiunile sale şi drepturile instituţionale ale Bisericilor. Nu putem ignora incontestabila moştenire creştină a continentului, care a contribuit enorm la formarea naţiunilor şi a popoarelor europene. De asemenea, tensiunile trecutului trebuie să fie purificate prin promovarea reconcilierii la toate nivelurile; doar aceasta deschide calea spre viitor şi dă speranţă”, a menţionat papa.


Cancelarul german şi preşedintele Consiliului European, Angela Merkel, în cadrul unei discuţii cu preşedintele Conferinţei episcopilor catolici germani, cardinalul Karl Lehmann, arhiepiscop de Mainz, a afirmat că “mi-aş fi dorit o referire clară la rădăcinile creştine”, amintind şi de “referirea clară” în textul Constituţiei germane la “responsabilitatea în faţa oamenilor şi a lui Dumnezeu”, informează Rompres. În cazul în care aceasta lipseşte este îndoielnic dacă “ceea ce creştinismul a imprimat politicii de zi cu zi poate să rămână în picioare. Europa trebuie să se preocupe mai departe de această problemă”, a cerut cancelarul german. La rândul său, cardinalul Lehmann a apreciat lipsa referirii la Dumnezeu în Constituţia UE drept “interogare la adresa creştinismului, dacă suntem oare destul de puternici inclusiv pentru o mărturisire a credinţei la nivel intelectual”. Dacă în preambul va fi clar stipulat că “şi religia, împreună cu cultura care ţine de ea, aparţin de fundamentele esenţiale ale Europei, atunci deja s-a câştigat foarte mult pentru început”, a spus cardinalul Lehmann. Printr-o referire la creştinism “nimeni nu este exclus. Noi, însă, din teama de a nu marginaliza pe cei de altă credinţă am renunţat să susţinem propriile noastre convingeri”, a spus cancelarul german. Cardinalul Lehmann s-a arătat “foarte bucuros” de acest apel al cancelarului şi a adăugat: “Ezitarea şi uneori laşitatea de a-şi marca clar şi evident poziţia proprie este de fapt o mare slăbiciune”.


Ziua Mondială a Tineretului Ortodox

Ziua de 2 februarie a fiecărui an este dedicată Zilei Mondiale a Tineretului Ortodox. Această zi a fost instituită în anul 1992, la a XIV-a Adunare Generală a Syndesmos, Organizaţia Mondială a Tineretului Ortodox. Organizaţia, care a luat fiinţă în anul 1953, se doreşte a fi o impulsionare a activităţii şi rolului tineretului, laicatului în mod deosebit, în Bisericile Ortodoxe. Menţionăm faptul că Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR), filiala Iaşi, este afiliată la aceasta organizaţie.


Primatul Bisericii Ortodoxe din Rusia, patriarhul Alexei al II-lea, a criticat ideea predării teoriei darwinismului în şcoli, spunând că este inacceptabil a se impune ca fiind corectă ideea descendenţei omului din maimuţă, informează novopress.info. “Învăţarea copiilor că oamenii au fost creaţi de Dumnezeu, conform Bibliei, nu are cum să facă rău cuiva. Dacă unii oameni vor să creadă că sunt descendenţi din maimuţe, nu au decât să creadă, însă nu au dreptul de a impune şi altora acest crez al lor”, a declarat P.F. Sa.


La 30 ianuarie 2007, şcolile teologice din întreaga lume îşi serbează ocrotitorii spirituali, şi anume pe Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. În anul 1936, la Congresul internaţional de la Atena, s-a stabilit ca Sfinţii Trei Ierarhi să devină patronii spirituali ai tuturor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din lume şi, în general, a Şcolilor de Teologie Ortodoxă din lume. De aceea, este un moment comemorativ şi, în acelaşi timp, de înălţare spirituală pentru toţi cei care slujesc cu devotament învăţămantul teologic ortodox. Manifestări deosebite care să marcheze această zi au fost organizate în aproape toate şcolile cu profil teologic din ţară.


Până în prezent, în 16 ani de slujire în scaunul de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Mitropolit Daniel a hirotonit peste 500 de absolvenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iaşi şi ai Seminariilor Teologice din cadrul eparhiei.


30 ianuarie 2007 - 446 de ani de la tipărirea Tetraevanghelului diaconului Coresi

Prima carte românească a diaconului Coresi - “Tetraevanghelul” - care cuprindea textul integral al celor patru Evanghelii, a văzut lumina tiparului la 30 ianuarie 1561. La baza Tetraevangheliarului au stat vechile traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi, cu adaptările făcute de către preoţii de la Biserica “Sf. Nicolae” din Şcheii Braşovului, unde funcţiona şi prima şcoală din România. Tetraevanghelul este împodobit cu patru frontispicii la începutul Evangheliilor. Tipărirea voluminoasei cărţi de 246 de foi a durat nouă luni. Tipograf şi cărturar de seamă, Coresi a trăit în secolul al XVI-lea şi a învăţat meşteşugul tiparului în atelierul lui Dimitrie Liubavici. În anul 1599, Coresi trece munţii şi se stabileşte la Braşov, unde desfăşoară o rodnică activitate de aproape un sfert de veac. Diaconul Coresi a tradus şi tipărit în limba română câteva cărţi liturgice, precum Liturghierul (1570) şi Psaltirea (1570, 1577). Coresi a publicat în româneşte cărţi de învăţătură.

Cel mai vechi text tipărit al Noului Testament în limba română, Evangheliarul Slavo-Român, a fost imprimat la jumătatea secolului al XVI-lea de Filip Moldoveanul (1551 - 1553), la Sibiu, şi se află astăzi la Sankt Petersburg.

Rubrică realizată de Pr. M.S.

Notă: Ştirile sunt preluate de pe site-ul M.M.B.