Convorbiri Spirituale cu elevii

În ziua de 28 februarie 2007 a avut loc o sesiune de Convorbiri Spirituale cu elevii. Au participat elevii claselor a VII-a de la Şcoala nr. 34. Tema "Ima­ginea şi ideea de sacru, stimulente ale adevăratei moralităţi”, a fost prezentată de pr. Mircea Stoleriu, după care elevii s-au împărţit în grupe de discuţii, fiind asistaţi şi îndrumaţi de: prof. Viginia Arghiropol, director, prof. Ştefan Humă, dir. adj., prof. de religie Mariana Pleşcan şi de diriginţii claselor participante: prof. Jelea Eugenie, prof. Ciocoiu Alina, prof. Şurubaru Petru, prof. Puşcaşu Maria. Menirea temei a fost aceea de a stimula atenţia şi respectul la întâlnirea cu ideea de sfinţenie, reprezentată de cuvântul scripturistic dar şi de orice învăţătură sau adevăr de credinţă creştină şi de asemenea cu imaginea sfântă, icoana, biserica sau cu persoanele consacrate. În concluziile finale elevii au spus: "faptul de a trece prin faţa bisericii ne dă posibiletatea unei mici rugăciuni pe care o facem în gândul nostru; întâlnirea cu preotul pe stradă ne oferă prilejul unei discuţii sau a unei meditaţii şi a unei binecuvântări; prezenţa icoanei în clasă este pentru noi o încurajare de a fi mai cutezători şi mai consecvenţi de a descifra tainele cunoaşterii”.


În ziua de 26 aprilie 2007, la sesiunea de CONVORBIRI SPIRITUALE a fost prezentată tema "Frumosul, cale spre Dumnezeu”. Au partcipat elevii Şcolii nr. 34.

Tot acum s-a vernisat şi expoziţia "Bucuria Învierii” cu desene ale elevilor. Pr. Mircea Stoleriu şi prof. Virginia Arghiropol - director, prof. Ştefan Humă - director adj, prof. Mariana Pleşcan, prof. Ecaterina Rotaru, prof. Dalia Matran, înv. Soanea Elena, înv. Constantin Matei au vorbit elevilor despre valoarea frumosului izvorât din credinţa în Dumnezeu şi despre trăirea acestui frumos în viaţa de toate zilele.

Fiind în perioada de după Învierea Domnului, elevii au prezentat un frumos program artistic care a cuprins cântece şi poezii de dedicate Învierii.

Pentru a stimula creţia artistică pusă în slujba lui Dumnezeu şi implicit cunoaşterea lui Dumnezeu s-a hotărât înfiinţarea la biserica noastră a Atelierului de icoane "Sfânta Teodora” care va fi condus de artistul plastic Adrian Stoleriu, ajutat de Dalia Matran, profesoră de desen, şi de profesorul Mihai Hrib. Elevii se vor întâlni la atelier o dată la două săptămâni.


Duminică, 11 martie 2007 a avut loc o nouă întâlnire cu credincioşii parohiei în cadrul Convorbirilor Spirituale. Tema a fost "Psaltirea, călăuza şi mângâierea creştinilor”. Părintele Mircea Stoleriu a făcut o prezentare generală a temei, a vorbit despre originea Psalmilor şi despre prezenţa lor în viaţa de rugăciune a Bisericii şi a adus unele lămuriri asupra înţelegerii unor idei din Psalmi. Părintele Ioan Cârciuleanu a făcut o frumoasă şi interesantă prezentare a Psalmului 50 (Milueşte-mă, Dumnezeule). Părintele Mihai Manolică a vorbit credincioşilor despre dragostea românilor pentru cititrea Psaltirii, şi de asemenea, despre traducerile Psalmilor în limba română. Dl. prof. Emil Alexandrescu a vorbit despre treptele rugăciunii şi despre puterea Psalmilor citiţi în rugăciune. Părintele lect. dr. Adrian Dinu a arătat cum întreaga rugăciune a Bisericii este plină de Psalmi. Nu este practic, nici o slujbă a Bisericii care să nu aibă şi lecturi din Psalmi. Seara a fost încheiată cu un film cu subiect religios.

Pr. M.S.