Mesajul
Î.P.S. Părinte Mitropolit Daniel
cu prilejul zilei de naştere a P.F. Părinte Patriarh Teoctist

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Prea Fericirea Voastră,

La aniversarea zilei de naştere a Prea Fericirii Voastre, Vă adresăm, cu fiască şi frăţească dragoste în Hristos, urări de sănătate şi zile îndelungate, cu bucurii şi mult ajutor în lucrarea arhipăstorească pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi spre binele Bisericii Ortodoxe Române din Ţară şi dinafara ei.

În numele slujitorilor de la parohii şi mănăstiri, al credincioşilor din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi al nostru personal Vă adresăm, cu deosebită preţuire, urarea: "Întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh!”

Al Prea Fericirii Voastre în Hristos-Domnul,
† Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
a aniversat la 7 februarie 2007 împlinirea vârstei de 92 de ani.

P.F. Părinte Patriarh Teoctist
repere biografice