Lumina Învierii de la Ierusalim

În Sâmbăta Mare, de peste 2000 de ani, la Ierusalim, Sfânta Lumină a Învierii coboară din cer. Este o minune care are loc an de an în prezenţa a mii de pelerini. Sfânta Lumină coboară din cer, doar de Paştile ortodox. Pe lespedea din mormântul Mântuitorului este aşezată vată care se aprinde prin minune. Aşa cum o cere tradiţia, Sfântul Mormânt este controlat în prealabil de către autorităţi pentru a se asigura că nu există nici o sursă de foc. Părintele protosinghel Serafim Paşca, preot slujitor la aşezământul monahal românesc de la Ierusalim, ne-a vorbit despre modul în care vine Lumina cea Sfântă la Ierusalim: "În miezul zilei, în jurul orei 12:30, procesiunea ortodocşilor în frunte cu patriarhul Theofil al Ierusalimului şi a toată Palestina, coboară de la Patriarhie la Biserica "Sf. Mormânt” şi intră în Biserica Învierii, unde episcopii şi preoţii se îmbracă în frumoase veşminte de sărbatoare şi de rugăciune. După o jumătate de oră, vreme în care aşteptarea duhovnicească devine tot mai puternică, procesiunea se îndreaptă spre capela cu uşile sigilate ale Sf. Mormânt. Procesiunea înconjoară această capelă de trei ori şi se rostesc frumoase rugăciuni prin care se cere de la Dumnezeu binecuvântarea pogorârii Sfintei Lumini. În biserică nu este nici o lumină aprinsă şi nici o altă sursă de lumină; însuşi patriarhul este controlat la intrare în capelă, iar în interior, încă cu o zi înainte, au fost stinse toate candelele şi celelalte surse de lumină. Mănunchiul de 33 de lumânări este îndreptat spre aşteptarea Sfintei Lumini. Cu suflete pline de speranţă, cu toţii îşi ridică ochii şi cugetul spre Dumnezeu. Patriarhul intră în cele din urmă în capelă, unde îngenunchează şi vreme de câteva minute se roagă ca Dumnezeu să binecuvânteze şi să trimită Lumina Sfântă”.

De asemenea, părintele protosinghel Serafim Paşca ne-a vorbit şi despre contextul în care coboară din cer Sfânta Lumină a Învierii: "Sfânta Lumină a lui Dumnezeu este prezentă tot timpul la Sf. Mormânt şi cei mai evlavioşi o pot vedea oricând voieşte Dumnezeu, chiar şi în timpul anului. În miezul zilei de Sâmbătă, înainte de Sf. Paşti, Lumina dumnezeiască coboară într-un chip nematerial şi unic pentru fiecare credincios ce o vede în forma credinţei pe care el o are. Este deosebit de important de reţinut că Sfânta Lumină de la Ierusalim coboară din cer numai la rugăciunile creştinilor ortodocşi, indiferent de naţionalitate, lucru care ne arată pe de o parte puterea şi importanţa credinţei ortodoxe, iar pe de alta parte demonstrează că mesajul lui Hristos se adresează tuturor neamurilor pământului. Astfel, creştinii arabi din Betleem şi din alte părţi ale Ţării Sfinte se pregătesc în fiecare an cu rugăciuni şi strigăte pentru coborârea Sfintei Lumini. Ceilalţi creştini prezenţi din toată lumea se roagă în Biserica "Sf. Mormânt”, în taină, şi cu deosebită emoţie pentru ca Dumnezeu să trimită Lumina”.

Sfânta Lumină de la Ierusalim este păstrată în biserici şi mănăstiri din întreaga lume, iar în România Sfânta Lumină este păstrată la numeroase lăcaşuri de cult, în special la mănăstirile din nordul Moldovei.