Rugăciune
Pr. Mircea Stoleriu - Cuvânt de deschidere Pr. Ion Cârciuleanu - Spiritualitatea creştină a poporului român Prof. dr. ec. Gheorghe Macovei - Valorile creştine româneşti Pr. prof. Ciprian Bahrim - Abordări şi tendinţe europene privitoare la educaţia religioasă Prof. dr. Constantin Cucoş - Integrarea valorilor Ortodoxiei româneşti în context european Pr. conf. dr. Vasile Nichita - Contribuţia poporului român la spiritualitatea europeană Pr. lect. dr. Adrian Dinu - Concluzii la prima zi
Pr. dr. Vasile Vaida - Zestrea Ortodoxiei româneşti Prof. dr. Codrin Cuţitaru - Diferenţe între discursul religios ortodox şi cel catolic Conf. dr. Virgil Stoica - Mentalităţi româneşti despre integrarea europeană Prof. dr. Alexandru Husar - Rădăcinile creştine ale Europei Acad. prof. dr. Constantin Ciopraga - Spiritul religios al Europei Pr. prot. Constantin Andrei - Valorile Ortodoxiei româneşti