Sinaxar 25 Noiembrie

 

În această lună, în ziua a douăzeci și cincea, pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina.

EcaterinaAceasta a trăit pe vremea împăratului Maximian, prin anii 304, și se trăgea din cetatea Alexandriei, fiică fiind unui principe care se numea Consta. Era foarte frumoasă și înaltă la trup, având ca la optsprezece ani. Aceasta a învățat desăvârșit toată învățătura și știința grecească și latinească, citind pe Homer și pe Virgiliu, marele poet al latinilor, pe Asclepios și pe doctorii Hippocrat și Gallin, pe filosofii Aristotel și Plato, pe Filistion și Evsevie, și învățătura cea tainică a marilor magi (astronomi) Ianni și Iambri, pe a lui Dionisie și profețiile Sibilei. A învățat ea încă și tot meșteșugul ritoricesc (al grăirii frumoase), cât se afla pe atunci în lume. Deci nu numai acestea, ci și multe alte limbi și dialecte ale multor neamuri cunoștea. Nu numai cei ce au văzut-o o admirau, ci și acei care nu mai auziseră de renumele și înțelepciunea ei. Deci în anii împăratului Maximian și a fiului său Maxentie a fost prinsă pentru mărturisirea cea în Hristos și a fost cercetată cu multe feluri de chinuri. Iar cu înțelepciunea sa și cu buna grăire, a înduplecat pe o sută și cincizeci de ritori ca să creadă în Hristos, împreună și cu alți mulți păgâni. Cu care împreună i s-a tăiat capul fericitei și a luat cununa mărturisirii.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților o sută cincizeci de ritori, care, prin Sfânta Ecaterina crezând în Hristos, s-au săvârșit fiind aruncați în foc.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei împărătese soția lui Maxentie, care de sabie s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Porfirie Stratilatul împreună cu două sute de ostași ai săi, care de sabie s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Mercurie.

Acesta a trăit pe vremea împăraților Deciu și Valerian în anii 255 și se trăgea după neam din Răsărit, fiind fiu al unui oarecare scit ce se numea Gardian. Fiindcă odată a biruit pe barbari, căci se arătase înaintea lui îngerul Domnului și a insuflat în inima lui îndrăzneală și bărbăție, pentru aceasta a fost ridicat la vrednicia de arhistrateg, adică general ori voievod. Dar pentru mărturisirea lui Hristos a stat înaintea lui Deciu și, fiind legat de patru pari, i-au crestat trupul cu cuțitele și l-au chinuit în nenumărate chipuri. Iar în cele din urmă a fost adus la Cezareea Capadociei unde i-au tăiat capul. Și așa a luat pururea pomenitul cununa muceniciei. Deci era sfântul, când a mărturisit pe Hristos, de douăzeci și cinci de ani. Voinic la trup, frumos la față, galben la păr, care îl împodobea și firească rumeneală având, care strălucea pe obrazul lui.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Petru Sihastrul.

Acest sfânt părinte al nostru Petru a fost născut din părinți drept-credincioși de la Marea Neagră și după ce a petrecut cu părinții săi numai șapte ani, toată cealaltă parte a vieții sale a petrecut-o la filozofie și la sihăstrie. Căci mai întâi s-a nevoit în Galația, apoi pentru știința sa, s-a dus în Palestina, și după ce s-a închinat acolo la toate sfințitele și sfintele locuri, s-a pogorât la Antiohia; și închizându-se într-o chilie, lua aminte de sine, vorbind cu Dumnezeu prin sfintele rugăciuni, fără să mănânce alte bucate decât puțină pâine cântărită, bând și puțină apă; și pe acestea însă le întrebuința la fiecare două zile. Drept aceea pentru virtuțile sale a luat de la Dumnezeu stăpânire asupra demonilor și a vindecat pe un oarecare Daniel. Pe acesta apoi catehizându-l, l-a făcut de aceeași râvnă cu el împreună sihastru. Și multor orbi le-a vindecat ochii și alte feluri de boli a tămăduit; și alte încă multe isprăvi se vestesc despre acest cuvios, unele în scris, iar altele prin singura predanie. Acesta dar, mare și vestit făcându-se în toată Antiohia și în toate laturile ei și, viețuind ani nouăzeci și nouă, s-a mutat către veșnicele locașuri.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților șase sute șaptezeci de mucenici, care de sabie s-au săvârșit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.