duminică, 28 mai 2023
Duminica a VII-a după Paști
a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus; Sf. Ier. Eutihie, ep. Melitinei și Nichita Mărt., ep. Calcedonului; Sf. Mc. Eliconida
Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Evrei VII, 26; VIII, 2; Fapte XII, 1-11; Ev. Ioan XVII, 1-13

glas 6, voscr. 10

Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Pr. Cleopa Pr. lect. dr. Adrian Dinu Pr. Ion Cârciuleanu
Utrenie
Nu este capitolul 21 din ioan

Apostol
Nu este capitolul 20 din fapte

Evanghelie
Nu este capitolul 17 din ioan