Î.P.S. Teofan Savu

noul mitropolit al Moldovei si Bucovinei

BIOGRAFIE:
Î.P.S. Teofan, pe numele de mirean Dumitru Savu, s-a născut la data de 19 octombrie 1959, în localitatea Corbi - judeţul Argeş, din părinţii Constantin şi Teofana, într-o familie cu şapte copii, din care patru aveau sa intre în monahism. A efectuat stagiul militar între 1979 - 1980, după care a intrat în monahism la Schitul Crasna - judeţul Prahova, în 1984, primind numele de Teofan. Din anul 2000, după trecerea la cele veşnice a Î.P.S. Nestor Vornicescu, a devenit arhiepiscop al Craiovei si mitropolit al Olteniei. În septembrie 2007, după trecerea la cele veşnice a P.F. Patriarh Teoctist, Î.P.S. Mitropolit Teofan a fost desemnat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române candidat pentru scaunul de Patriarh, dar a renunţat după primul tur al alegerilor. Limbi străine cunoscute: franceza, engleza şi italiana.
STUDII:
Şcoala generală de 8 ani, în localitatea natală;
Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Craiova (1974 - 1979);
Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1980 - 1984), cu teza de licenţă: 'Voturile monahale în lumina desăvârşirii creştine';
Institutul de Teologie Ortodoxă 'Saint Serge' din Paris (1986 - 1990), obţinând titlul de Doctor în Teologie cu lucrarea: 'La divino-humanité du Christ et la deification de l'homme dans l'oevre du Saint Maximele Confesseur', calificativul obţinut fiind summa cum laude.
SLUJIRI ÎN BISERICĂ:
monah în Schitul Crasna, Prahova, începand cu 1984, primind numele de Teofan;
ierodiacon şi ieromonah, începand din anul 1985;
duhovnic la Mănăstirea 'Acoperământul Maicii Domnului' din Bussy-en-Othe, Franţa (1987 - 1990);
secretar al Cabinetului Patriarhal (1990 - 1991);
episcop vicar patriarhal (1991 - 2000);
secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (1994 - 2000);
responsabil cu editura şi tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (pana in 1994);
reprezentant al vrednicului de pomenire P.F. părinte Patriarh Teoctist pentru coordonarea activităţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti (1997 - 2000);
coordonator al Biroului de Pelerinaj al Patriarhiei Române (1999 - 2000);
membru în Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene din Geneva (1992 - 1997);
membru în Adunarea Generală a Comisiei Ecumenice Europene 'Biserica şi Societatea', Bruxelles (1995 - 1997);
locum-tenens de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada (2001);
locum-tenens de episcop al Episcopiei Severinului şi Strehaiei (1 noiembrie 2003 - 25 aprilie 2004);
preşedinte al Comisiei Canonice, Juridice şi pentru Disciplină a Sf. Sinod;
arhiepiscop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei (2000 - 2008).
ACTIVITATE PUBLICISTICĂ:
autor de articole şi studii în reviste şi ziare din România şi străinătate, în domenii ca: teologie patristică, spiritualitate ortodoxă, ecumenism, analize ale fenomenului religios actual etc.;
coordonator al periodicului de limbă engleză al Sectorului pentru relaţii externe bisericeşti, 'News Bulletin' (1997 - 2000);
preşedinte al colegiilor de redacţie al publicaţiilor: 'Mitropolia Olteniei', 'Cetatea Creştină', 'Studii' (Centrul de Studii de Teologie Aplicată al Arhiepiscopiei Craiovei).
DISTINCŢII:
Ordinul pentru Merit 'Mare Cruce' din partea Preşedinţiei României (2000);
alte ordine şi decoraţii.