Pluguşorul din Galata

2006


Aho, aho, copii fârtaţi
Staţi puţin şi nu mânaţi
Şi cuvântu-mi ascultaţi !

Iată, anul se sfârşeşte
Şi creştinul mulţumeşte
Domnului, bunul şi prea sfântul
Ce-a umplut de milă pământul.

Mulţumim, Doamne, de toate
Pentru pâine şi sănătate
Mulţumim cu toată fiinţa
Că ne-ai dat nouă credinţa
Ai împodobit încă şi firea
Cu nădejdea şi iubirea

Cântă-n cor creştinătatea
Mila sfântă, bunătatea;
Harul Tău cel nesfârşit
Lumea toat' a acoperit
Cade-se ca în tot locul
Să miroase busuiocul
Busuiocul şi tămâia
Să înmiresmeze zarea
Iară noi ţinând cântarea
Obiceiului cel de demult
Să strigăm cu toţi flăcăii
Sunând tare zurgălăii
Hăi, hăi !

Ne plecăm fruntea în jos
Şi îţi mulţumim, Doamne, frumos
Căci în sfânta Ta dreptate
Ne înalţi în demnitate
Şi românu-i iarăşi frate
În familia dorită
Din Europa unită.

Bucuria noastră-i mare
Pentru-a ţării aderare
Suntem, iată aşteptaţi
Şi primiţi români şi fraţi!

Azi să facem legământ
S-arătăm ce-i bun şi sfânt!
Mai întâi credinţa noastră
Sfântă, dreaptă şi cinstită,
Hărnicia - apoi – vestită
Şi înţelepciunea luminată !

La ureche clopoţei
La picioare zurgălăi
Astăzi toţi, cu mic şi mare
Să urăm la aderare,
Hăi, hăi !

Suntem la-nceput de drum,
Vremuri noi ne-aşteapt-acum
Pline de răspunderi grele
Dar cu Doamne-ajută-n suflet
Birui-vom cele rele.
Ori-şi-unde şi oricând
Să-L avem pe Domnu-n gând;
Din oricare grea-ncercare
Rugăciunea e scăpare !

Zurgălăii toţi sunaţi
Şi din gură îndemnaţi
Cu curaj la integrare
În Europa cea mare
Hăi, hăi !

La poale de mănăstire
S-anălţat sfântă zidire
Nu zidire omenească
Ci sfântă, dumnezeisacă !
Închinată-n sărbătoare
Maicii Domnului Născătoare !
Şi-o-nălţăm spre cer în sus
Unde-n cor îngerii cântă
Şi cu glas dulce Iisus
Pe toţi ne binecuvântă !

De aici şi pân’ la uşi
Tinerei, moşi şi mătuşi
Sunaţi toţi din zurgălăi
Şi strigaţi o dată: Hăi !

Fraţi români şi fraţi creştini
Tuturor le mulţumim
Celor ce cu voie bună
Ban cu ban mereu adună
Îi adună-n sărăcie
Şi îi dau cu bucurie
Bisericii temelie !

Iaşu-acum spre noi priveşte
Şi cu drag ne fericeşte.
Când zăresc pe-a bolţii zare
Mândră, sfântă înălţare.
Din Copou, Bucium şi Canta
Ochii văd cum în Galata
Strălucesc pân’ sus în slavă
Turnuri ca la catedrală.

Smerit Doamne ne rugăm
Ca în anul ce intrăm
Coperişul să-l gătăm,
Uşi, ferestre luminoase,
Tencuieli, podoabe frumoase,
Cu toate ne străduim
Biserica să-mpodobim
Aşa cun îi face cinste
Maicii Domnului Prea Sfinte
Blânda noastră-ocrotitoare.
Şi în zi de sărbătoare
Toată scăldată-n soare
Să rugăm Mitropolitul
După cum ne-nvaţă ritul
La noi ca să poposească
Biserica să o sfinţescă,
Liturghie să slujească!

Din Bahlui la Nicolina
De la Trotuş pân’ la băi
Îndemnaţi cu toţii măi:
Hăi, hăi !

Mai avem în parohie
Necazuri şi sărăcie
Boală şi singurătate
Şi multe alte păcate.
Dar de-aici de la Altar
Preoţii noştri cu har
Ne-ndeamnă cu-nsufleţire
Prin faptă şi prin cuvânt
Să urmăm ce-i bun şi sfânt:
Pe săraci să miluim,
Pe bolnavi să îngrijim
Pe cei singuri să-nsoţim
De păcat să ne ferim !

Tot prin grijă păstorească
Suflete să se zidească
Corul, din copii şi tineri
Repetă marţea şi vineri
Ca să cânte prea frumos
Domnului Iisus Hristos !

Şi-apoi, ai noşti părinţi,
Luând pildă de la sfinţi
Lunar şi cu răbdare
Ţin „Convorbiri Spirituale”
Iar în vremea cea mai sfântă
Când colindele se cântă
Cheam-aici în demisol
Mari profesori de la Universitate
Şi preoţi doctori de la Facultate
Ce-n Simpozion vorbesc
Şi-nţelept povăţuiesc.

Acum, la sfârşit de an
Părinţilor Mircea şi Adrian,
Mihai şi Cârciulean
Dumnezeu la deie bine!
Şi la anul care vine:
Sănătate, -nţelepţire
Spre a noastră mântuire.

Smerit şi cu bunăcuviinţă
Aducem recunoştinţă
Şi rugăm, cinstiţi părinţi
Urarea să ne-o primiţi!

Trageţi tare din buhai
Şi sunaţi din zurgălăi
Şi strigaţi cu toţi flăcăi!
Hăi, hăi !

La vreme de sărbătoare
Un cuvânt de mulţumire
De urare şi-mbărbătare:
La epitropi şi consilieri
Celor din Comitet
Coriştilor,
Şi tuturor
Creştinilor,
Bunilor,
Smeriţilor,
Harnicilor,
Jertfitorilor,
Care prin a lor sfântă trudă
Adună cărămidă cu cărămidă.
La patroni, pe şantier,
La piaţă, prin ploaie şi ger,
Pe la uşi, prin cartier,
Au cerut şi mereu cer
Un bănuţ pentru zidire.
Lor le-aducem mulţumire !

Sunaţi bine zugălăii
Şi-ndemnaţi cu toţi flăcăii !
Hăi, hăi !

Iată, anu’ acum e gata
Şi-am venit cu mic cu mare
La biserică-n Galata
Să vă facem o urare.
Nu suntem nici domnişori
Şi nici crai din alte ţări
Ci doar fete şi feciori
Ce-am crescut în ‘ceastă Casă
Cu povaţă creştinească
Şi voie duhovnicească;
Am crescut în cor cântând
Şi pe Domnul lăudând,
Am crescut în Liturghie
Şi mireasmă de tămâie.

Dragii noştri, fraţi creştini
Copii, tineri şi bătrâni:

Mâine anul se-nnoieşte
Tot omul se primeneşte,
Vremea e de plănuire
Şi-nţeleaptă hotărâre.
Dumnezeu vă puie-n suflet
Gândul bun şi luminare,
Copiilor ascultare,
Tinerilor, bună umblare,
La bătrâni şi la părinţi
Înţelepciunea celor sfinţi.
Să vă fie casa casă
Să vă fie masa masă.
Gândul şi dorinţa bună
După voia creştinească
Dumnezeu să v-o-mplinească !

Casa care se urează
Domnu-o binecuvântează;
Creştinul care ne-ascultă
Aibă bucurie multă!
Şi acum la terminare
Să mai facem o urare:
Draga noastră Românie
Mândră-n Europa fie !
Şi să strălucescă-n lume
Fiii ei cu bun renume;
Toţi ca fraţii să trăiască
După voia creştinească !
Dumnezeu să ne-ocrotească,
Ţara să ne-o fericească !

Noi vă zicem sănătate
La mulţi ani, s-aveţi de toate !
Noi vă zicem să trăiţi
Întru mulţi ani fericiţi !

La anul şi la mulţi ani !
Opriţi plugul măi flăcăi !
Hăi, hăăăi !