Pluguşorul din Galata

2007

Înregistrare audio
Aho, aho, copii fârtaţi
Staţi puţin şi nu mânaţi
Şi cuvântu-mi ascultaţi !

Iată anul se sfârşeşte
Şi creştinul mulţumeşte
Domnului, bunul şi prea sfântul
Ce-a umplut de milă pământul.

Mulţumim Doamne de toate
Pentru pâine şi sănătate
Mulţumim cu toată fiinţa
Că ne-ai dat nouă credinţa
Ai împodobit încă şi firea
Cu nădejdea şi iubirea

Cântă-n cor creştinătatea
Mila sfântă, bunătatea;
Harul Tău cel nesfârşit
Lumea toat-a acoperit
Cade-se ca în tot locul
Să miroase busuiocul
Busuiocul şi tămâia
Să înmiresmeze zarea
Iară noi ţinând cântarea
Obiceiului cel de demult
Să strigăm cu toţi flăcăii
Sunând tare zurgălăii
Hăi, hăi!

La poale de mănăstire
S-anălţat sfântă zidire
Nu zidire omenească
Ci sfântă, dumnezeisacă !
Închinată-n sărbătoare
Maicii Domnului Născătoare !
Şi-o-nălţăm spre cer în sus
Unde-n cor îngerii cântă
Şi cu glas dulce Iisus
Pe toţi ne binecuvântă !

În octombrie trecut
Bucurie am avut
Că la marea sărbătoare
A Moldovei ocrotitoare
Paraschiva noastră sfântă
Ne-a adus sobor de arhierei
Cu Patriarhul întâi de ei
Şi mulţime de popor
S-au rugat cu toţii-n cor
Ca de sus din cerul mare
Duhul Sfânt să se coboare
Să trimită al său Har
Pe-al bisericii Altar
Mântuire să ne fie
De acum, până-n vecie !

De aici şi pân’ la uşi
Tinerei, moşi şi mătuşi
Sunaţi toţi din zurgălăi
Şi strigaţi o dată: Hăi !

Fraţi români şi fraţi creştini
Tuturor le mulţumim
Celor ce cu bucurie
Înălţat-au ctitorie
Că n-au avut pe pământ
Ceva mai bun şi sfânt
Decât să dorească
Biserica să se zidească.

Iaşu-acum spre noi priveşte
Şi cu drag ne fericeşte.
Când zăresc pe-a bolţii zare
Mândră, sfântă înălţare.
Din Copou, Bucium şi Canta
Ochii văd cum în Galata
Strălucesc pân’ sus în slavă
Turnuri ca la catedrală.

Smerit Doamne ne rugăm
Ca în anul ce intrăm
Lucrul bine să-l gătăm,
Bine să ne străduim
Tot în jur să-mpodobim
Aşa cum îi face cinste
Maicii Domnului Prea Sfinte
Biserica să o pictăm
Cu sfinţi s-o-nveşmântăm
Iar în faţă, la Altar
Iconostas din lemn de stejar
Nalt, sculptat şi aurit
Cum nu s-a mai făurit !
Din Bahlui la Nicolina
De la Trotuş pân’ la băi
Îndemnaţi cu toţii măi:
Hăi!

Noi avem în parohie
Necazuri şi sărăcie
Boală şi singurătate
Şi multe-alte păcate.
Dar aici, de la Altar
Preoţii noştri cu har
Ne-ndeamnă cu-nsufleţire
Prin faptă şi prin cuvânt
Să urmăm ce-i bun şi sfânt:
Pe săraci să miluim,
Pe bolnavi să îngrijim
Pe cei singuri să-nsoţim
De păcat să ne ferim !

Acum, la sfârşit de an
Părinţilor Mircea şi Adrian,
Mihai şi Cârciulean
Dumnezeu la deie bine !
Şi la anul care vine:
Sănătate, ’nţelepţire
Spre a noastră mântuire.
Smerit şi cu bunăcuviinţă
Aducem recunoştinţă
Şi rugăm, cinstiţi părinţi
Urarea să ne-o primiţi !

Trageţi tare din buhai
Şi sunaţi din zurgălăi
Şi strigaţi cu toţi flăcăi !
Hăi !

La vreme de sărbătoare
Un cuvânt de mulţumire
De urare şi-mbărbătare:
La epitropi şi consilieri
Celor din Comitet
Coriştilor,
Şi tuturor
Creştinilor,
Bunilor,
Smeriţilor,
Harnicilor,
Jertfitorilor,
Care prin a lor sfântă trudă
Adunat-au pentru zidire.
Lor le-aducem mulţumire !

Sunaţi bine zugălăii
Şi-ndemnaţi cu toţi flăcăii!
Hăi !

Iată anu’ acum e gata
Şi-am venit cu mic cu mare
La biserică-n Galata
Să vă facem o urare.
Nu suntem nici domnişori
Şi nici crai din alte ţări
Ci doar fete şi feciori
Ce-am crescut în 'ceastă Casă
Cu povaţă creştinească
Şi voie duhovnicească;
Am crescut în cor cântând
Şi pe Domnul lăudând,
Am crescut în Liturghie
Şi mireasmă de tămâie.

Dragii noştri, fraţi creştini
Copii, tineri şi bătrâni:

Mâine anul se-nnoieşte
Tot omul se primeneşte,
Vremea e de plănuire
Şi-nţeleaptă hotărâre.
Dumnezeu vă puie-n suflet
Gândul bun şi luminare,
Copiilor ascultare,
Tinerilor, bună umblare,
La bătrâni şi la părinţi
Înţelepciunea celor sfinţi.
Să vă fie casa, casă
Să vă fie masa, masă.
Gândul şi dorinţa bună
După voia creştinească
Dumnezeu să v-o-mplinească !

Casa care se urează
Domnu’-o binecuvântează;
Creştinul care ne-ascultă
Aibă bucurie multă !
Şi acum la terminare
Să mai facem o urare:
Draga noastră Românie
Mândră-n Europa fie !
Şi să strălucească-n lume
Fiii ei cu bun renume;
Toţi ca fraţii să trăiască
După voia creştinească !
Dumnezeu să ne-ocrotească,
Ţara să ne-o fericească !

Noi vă zicem sănătate
La mulţi ani, s-aveţi de toate !
Noi vă zicem să trăiţi
Întru mulţi ani fericiţi !
La anul şi la mulţi ani !
Opriţi plugul măi flăcăi !
Hăi, hăi !