Predici

la sărbătorile de peste an

Duminica dinaintea Botezului Domnului (Predica Sf. Ioan Botezătorul) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu    
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Pomenirea morților - Moșii de iarnă Pr. Ion Cârciuleanu        
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu
Canonul cel Mare, partea I P.F. Daniel Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Canonul cel Mare, partea a II-a P.F. Daniel Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Canonul cel Mare, partea a III-a P.F. Daniel Pr. lect. dr. Adrian Dinu      
Canonul cel Mare, partea a IV-a P.F. Daniel Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților Pr. Ion Cârciuleanu        
Duminica I din Post (a Ortodoxiei; Chemarea lui Filip și a lui Natanael) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu    
Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților Pr. Ion Cârciuleanu        
Duminica a II-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților Pr. Ion Cârciuleanu        
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci; Luarea crucii și urmarea lui Hristos) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților Pr. Ion Cârciuleanu        
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic; Predica de pe munte - Fericirile) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu
Denia Canonului cel Mare Pr. lect. dr. Adrian Dinu        
Denia Acatistului Bunei Vestiri Pr. lect. dr. Adrian Dinu        
Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților Pr. Ion Cârciuleanu        
Duminica a V-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Prevestirea Patimilor; Cererea fiilor lui Zevedeu; Pocăința femeii păcătoase) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu    
Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților Pr. Ion Cârciuleanu        
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu  
Denia Sf. și Marii Luni Pr. Mircea Stoleriu        
Denia Sf. și Marii Marți Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu      
Denia Sf. și Marii Miercuri Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu      
Sf. și Marea Miercuri Pr. lect. dr. Adrian Dinu        
Denia Sf. și Marii Joi P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Sf. și Marea Joi Pr. Ion Cârciuleanu        
Pomenirea morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu      
Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete Pr. Mircea Stoleriu        
(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu    
(†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul) (†) Cinstirea Sf. Ic. a M. D. „Axion Estin” de la M. Protaton - Athos) Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu      
(†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus) Pr. Ion Cârciuleanu        
†) Izvorul Tămăduirii (†) Cinstirea Sf. Ic. a M. D. „Siriaca” de la M. Ghighiu) Pr. Mircea Stoleriu        
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu    
Duminica a IV-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu  
Duminica a VI-a după Paști (Vindecarea orbului din naștere) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu    
(†) Înălțarea Domnului (Ispasul) (Ziua Eroilor) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu    
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Pomenirea morților - Moșii de vară Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu      
Duminica a VIII-a după Paști; (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu  
(†) Sf. Treime P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților; Urmarea lui Hristos) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli; Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu    
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu    
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu  
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu      
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii; Rugăciunea lui Iisus) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu      
Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu      
Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu    
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Duminica a XXI-a după Rusalii (Pilda semănătorului) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu      
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu      
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu      
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu    
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși după trup ai Domnului; Pilda celor poftiți la cină) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. Mircea Stoleriu  
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea crucii și urmarea lui Hristos) Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu      
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu    
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Proorocul și Sf. Iacob, rudenia Domnului; Fuga în Egipt) P.F. Daniel Pr. Cleopa Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu  
(†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului (1 ianuarie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu      
(†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (6 ianuarie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu      
† Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (7 ianuarie) Pr. Ion Cârciuleanu        
†) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur (30 ianuarie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu      
(†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia) (2 februarie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu      
† Sf. 40 de Mc. din Sevastia (9 martie) Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu      
(†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (25 martie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
†) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință (23 aprilie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu      
†) Sf. Mari Împ. și întocmai cu Ap., Constantin și mama sa, Elena (21 mai) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu    
05-27 (27 mai) Pr. lect. dr. Adrian Dinu        
(†) Nașterea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul (Sânzienele) (24 iunie) Pr. Ion Cârciuleanu        
(†) Sf. Ap. Petru și Pavel (29 iunie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu      
†) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul (20 iulie) Pr. Ion Cârciuleanu        
(†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (6 august) Pr. Ion Cârciuleanu Pr. lect. dr. Adrian Dinu      
†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiep. Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor; Sf. Irina împ.; Sf. Antonie de la Optina (7 august) P.F. Daniel        
(†) Adormirea M. D. (Uspenia) (15 august) Pr. Ion Cârciuleanu        
(†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul (29 august) Pr. Ion Cârciuleanu        
(†) Nașterea M. D. (8 septembrie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu      
(†) Înălțarea Sf. Cruci (14 septembrie) Pr. Ion Cârciuleanu        
†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași (14 octombrie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu      
†) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir (26 octombrie) Pr. Ion Cârciuleanu        
†) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri (8 noiembrie) Pr. Ion Cârciuleanu        
(†) Intrarea în biserică a M. D. (Vovidenia) (21 noiembrie) Pr. Ion Cârciuleanu        
†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României (30 noiembrie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu      
†) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (6 decembrie) Pr. Ion Cârciuleanu        
†) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Sinet (12 decembrie) Pr. lect. dr. Adrian Dinu        
(†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (25 decembrie) P.F. Daniel Pr. Ion Cârciuleanu      
A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului (26 decembrie) Pr. lect. dr. Adrian Dinu        
A treia zi de Crăciun; † Sf. Ap., întâiul Mc. și arhid. Ștefan (27 decembrie) Pr. Ion Cârciuleanu        
(†) Duminica Înălțării Sf. Cruci (Judecarea și Răstignirea lui Iisus) Pr. lect. dr. Adrian Dinu