Tinerii în Biserică

Asociaţia studenţilor

Din iniţiativa şi cu sprijinul părintelui paroh Mircea Stoleriu, pe data de 25 octombrie 2002 a avut loc întâlnirea de constituire a „Asociaţiei Studenţilor" din parohia noastră. Desigur că au fost primiţi cu bucurie şi tineri aparţinând altor comunităţi parohiale. S-a hotărât ca fiecare întâlnire să aibă o temă de dezbatere.

Până în prezent s-au abordat subiecte ca : „Valorile Ortodoxiei"(25 oct), „Libertatea"(16 nov.), „Prietenia"(1 dec).

Întrucât „Asociaţia" are ca scop „însuşirea, păstrarea, trăirea şi transmiterea valorilor creştine ortodoxe" şi pentru că întâlnirile studenţilor se defăşoară în cadrul unor „seri de meditaţie şi rugăciune" nu putea fi mai potrivit ca de fiecare dată să se înceapă cu rugăciune. Urmează lectura unui referat sau a unor materiale direct legate de tema propusă , apoi o audiţie muzicală în timpul careia problematica supusă dezbaterii se mai limpezeşte. Momentul foarte plăcut şi plin de interes din partea studenţilor este acela al discuţiilor pe grupe ( care ne oferă şi posibilitatea de a ne cunoaşte mai bine ) . Finalul îi adună pe studenţi din nou în plen pentru prezentarea concluziilor .

De un real interes se bucură faptul că părintele paroh invită la aceste întâlniri ale studenţilor şi profesori cu autoritate şi mare disponibilitate sufletească. Astfel au fost şi au vobit în faţa studenţilor Prof. Dr Gheorghe Macovei, lect. dr. Virgil Stoica, lect. univ. Octaviana Marincaş, şi părintele lector Adrian Dinu, care este totdeauna o prezenţă activă şi valoraoasă .

Activitatea asociaţiei nu se mărgineşte doar la aceste întâlniri ci aşa cum reiese din Programul asociaţiei, dorim ca studenţii parohiei noastre să activeze în toate departamentele :

  1. Artă şi cultură
  2. Catehizare
  3. Caritate
  4. Pelerinaje, divertisment, sport
  5. Finanţe şi gospodărire

Desigur simpla enumerare pe hârtie a acestor departamente şi activităţi foarte complexe şi valoroase pe care ele le propun nu echivalează cu punerea în aplicare a ceea ce dorim să facem.

De aceea invităm şi aşteptăm cât mai mulţi studenţi să ni se alăture nouă şi, colaborând să împlinim cuvântul Mântuitorului, voia Lui, să urmăm modelul Lui pentru că El nu a venit în lume numai ca să ne înveţe, ci ne-a dat şi exemplul Său personal . „Credinţa fără fapte este moartă în ea însăşi"(Iacov 2.17).

Nu ne putem numi creştini dacă adoptăm o atitudine pasivă, de admirare a faptelor sfinţilor şi a desăvârşirii învăţăturii evanghelice şi nu punem în aplicare, adică nu trăim ceea ce citim în Noul Testament.

Tinerii sunt fermentul societăţii viitoare. Studenţii sunt cei care vor da direcţia lumii . Va fi ea o direcţie spre înalt sau în prăpastie? Putem fi pasivi în faţa unei asemenea întrebări?

Gabriela Macovei