Calea, Adevărul şi Viaţa

O evaluare a stării lumii de azi ne arată că ea se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu - se secularizează! Ea caută soluţia pentru o viaţă fericită, dar o soluţie fără Dumnezeu. Această lume fără Dumnezeu (lumea secularizată) are o imaginaţie care depăşeşte orice închipuire în a descoperi, în a inventa noi şi noi aşa-zise soluţii, de fapt momeli, care să facă mai permisivă conştiinţa omului, să accepte cu mai multă uşurinţă „viaţa nouă, modernă, contemporană", şi să considere modul creştin de vieţuire „anacronic", depăşit, sau chiar o piedică în calea vieţii adevărate.

Nici un mijloc de difuzare a ideilor, a chemărilor , a momelilor lumii secularizate nu a rămas nefolosit : televiziunea, radioul, presa, inventarea sau importarea unor „sărbători" (ziua îndrăgostiţilor ) ironizarea şi critica vieţii religioase şi a Bisericii, cărţi, broşuri, invitarea la distracţii, la discotecă, la concerte dec muzică oferite gratuit în locuri publice, chiar în timpul unor sărbători religioase (Crăciun, Paşti, Sf.Parascheva, ş.a.), contrabalansând importanţa sărbătorii religioase în favoarea distracţiei. Se sugerează în mod pervers că viaţa şi sentimentele trebuie trăite intens, timpul trebuie folosit din plin şi nu pierdut în fum de tămâie, în predici şi rugăciuni fără rost.

Din nefericire multe din aceste idei „prind " la oameni şi astfel lumea Îl uită pe Dumnezeu şi trăieşte în păcat. Dar o lume fără Dumnezeu, este o lume în care lipsesc pacea şi înţelegerea, cinstea şi dragostea de semeni şi curăţia:


Toate acestea le întânim atât de des în zilele noastre, dar ele sunt urmarea părăsirii, uitării sau refuzului lui Dumnezeu.

Lumea fără Dumnezeu, cufundată în întuneric, caută mereu noi modalităţi de a ieşi din starea de rău pe care o trăieşte, însă conducându-se după legile păcatului va continua să se afunde în prăpastia durerii şi a răutăţilor.


Noi creştinii avem „Calea, Adevărul şi Viaţa", Îl avem pe Hristos, pe El trebuie să-L urmăm. El ne-a învăţat rugăciunea şi postul, curăţia sufletească, iubirea de semeni . În faţa atâtor ademeniri ale timpului nostru, în faţa atâtor greutăţi ale vieţii Îl ştim alături de noi pe Hristos şi auzim mereu glasul Lui: Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!

Pr. Mircea Stoleriu