Ora de religie

„Neliniştit şi zbuciumat este sufletul meu , şi nu va avea odihnă până ce nu se va odihni întru Tine Doamne" exclama Fericitul Augstin în secolul V. Acest zbucium al fericitului bărbat, este zbuciumul vieţii în Dumnezeu, cu Dumnezeu şi prin Dumnezeu al fericiţilor înaintaşi ai Fericitului Augustin şi „zbuciumul model" pentru orice suflet din orice epocă, care urmăreşte mântuirea. Se pune întrebarea firească : de ce acest zbucium, de ce această nelinişte a omului?

Răspunsul este simplu şi logic: omul, de la creaţie este compus din două elemente, materie ( pământ) şi duh(suflet). (Facere 2.7) Primul element , materia, (pământul), îl face pe om să fie aplecat spre cunoaşterea lumii materiale spre contemplarea şi analiza ei, iar cel de al doilea element, sufletul îl face pe om să fie înclinat spre cunoaşterea şi contemplarea Ziditorului. Trebuie să facem două precizări importante:

  1. Cunoaşterea, contemplarea lumii materiale este în ultimă instanţă rodul sufletului,
  2. În măsura în care omul îl cunoaşte pe Dumnezeu, este în relaţie cu Dumnezeu,- persoana este fericită. (Facere3.8-9) .

A doua întrebare care se pune : Cum îl cunoaştem pe Dumnezeu?
şi iată răspunsul:

  1. Prin rugăciune personală, prin rugăciune obştească ( participarea la sfintele rugăciuni în biserică, şi în mod deosebit prin participarea la Sf. Liturghie) şi prin fapte bune.
  2. Prin contemplarea, anliza universului, prin studiu , în şcoli, universităţi, cercetări ştiinţifice etc.

Această dorinţă de cunoaştere a lui Dumnezeu , a căilor prin care putem să-L cunoaştem şi să ajungem la El, a constituit şi tema unei ore de meditaţie creştină, o activitate extra şcolară , organizată de catedra de religie (Pr.Prof. Ioan Larie şi Prof. Gabriela Macovei) la Grupul şcolar industrial „Tehnoton"din Iaşi.

Sub titlul „Cunoaşterea lui Dumnezeu prin obiectele de studiu " a avut loc o „convorbire " la care au participat profesorii şi elevii liceului şi ca invitat părintele Mircea Stoleriu.

În intevenţiile domniilor lor Prof. Dr. Rodica - Lăcrămioara Alexandrescu (directoarea liceului), prof. Mariana Bârghisan ( matematică), prof. Dorina Moroşanu (fizică) , prof. Doina Gavriloaia (chimie), prof. Daniela Baban şi prof. Constantin Gheorghiţă (geografie) au vorbit cu multă căldură pe marginea temei şi au adus valoroase argumente din gândirea unor mari personalităţi ale culturii naţionale şi universale. Activitatea a fost foarte utilă pentru că elevii au putut să vadă şi să audă pe profesorii lor vorbind cu pasiune şi cu argumente despre Dumnezeu şi despre prezenţa Sa în lume.

Doamna directoare Rodica- Lăcrămioara Alexandrescu a apreciat această „oră de meditaţie" ca fiind o reuşită, iar părintele Mircea Stoleriu a adăugat că astfel de activităţi sunt de mare folos şi foarte necesare, îndemnându-ne ca pe viitor ele să constituie pentru catedra de religie o preocupare statornică.

Pr. Prof. Ioan Larie