Sfântul Ioan Botezătorul

După ce am prăznuit duhovniceşte cele trei sărbători împărăteşti : Naşterea , Tăierea împrejur şi Botezul Domnului, Sfânta Biserică a rânduit prăznuirea celui mai mare dintre sfinţii săi -Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, care a fost cel din urmă prooroc al Legii celei Vechi şi cel dintâi prooroc al Noului Testament, pecetea celor două Testamente - aşa cum îl numeşte Biserica noastră .

Sfântul Ioan Botezătorul - fiul preotului Zaharia, din ceata lui Ahio şi a Elisabetei, din fetele lui Aron, s-a născut în Aim Kerin, un sat din Iudeea . Un înger îl vesteşte, o femeie stearpă îl naşte, tatăl prooroceşte, pruncul se umple de Duhul Sfânt înainte de a veni pe lume . La naşterea lui oamenii se întrebau nedumeriţi : " Ce va să fie , oare , pruncul acesta ?" ( Luca 1,66 ) . Oamenii rămân uimiţi în faţa unei taine ca aceasta . Un înger vine să-i lămurească. Este Arhanghelul Gavriil care se coboară ca să le arate ce trebuie să creadă despre fiul lui Zaharia şi al Elisabetei : " Va fi mare înaintea Domnului " (Luca 1,15). Iar la opt zile după naştere, când i s-a dat numele Ioan - care se tâlcuieşte "Darul lui Dumnezeu ", Zaharia, tatăl lui, umplându-se de Duhul Sfânt a zis : "Şi tu , pruncule, prooroc al celui Prea Înalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, să găteşti căile Sale " ( Ioan 1,76 ). Vorbea prin Zaharia Sfântul Duh, şi anunţa poporului credincios pe Sf. Ioan, trimis în lume să vestească venirea Domnului. Zaharia vorbea şi Duhul Sfânt îl învăţa, iar pruncul creştea şi se întărea cu Duhul, până în ziua arătării sale în Israel, când toate acestea s-au împlinit , când fiul preotului Zaharia şi al Elisabetei trezea poporul prin cuvântul său înflăcărat şi botezul pocăinţei . A devenit profetul cu glasul ca de tunet ce fulgera împotriva desfrâului regilor, nedreptăţii cărturarilor şi a fariseilor, împotriva păcatului de orice fel . El propovăduia cu putere pe Hristos în ţinutul Iordanului , spunând : " Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia cerurilor " ( Matei 3,2)

Sf.Scriptură ne prezintă suficiente date pentru a-l putea cunoaşte pe "Profetul din pustie " care strigă : " Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui " , " Cel ce vine după mine mai mare decât mine este; lopata este în mâna sa şi va curăţi aria . Grâul îl va duce în hambarele sale, iar pleava o va arde în foc nestins " (Ioan 3,17). Predica sa, care cutremura pustiul şi zguduia din temelie conştiinţele celor care îl ascultau, a trezit tot ţinutul Iordanului care zăcea în întunericul păcatelor şi în umbra morţii. Poporul se apropie de Iordan, unde Ioan propovăduia venirea lui Mesia şi boteza cu apă , pregătind calea Domnului .Celor ce se apropiau de dânsul , mărturisindu-şi păcatele , le spunea :

" Faceţi roduri vrednice de pocăinţă " , " Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel care are bucate aşişderea să facă . Cel care este sus pus să se ferească de a face nedreptate şi să nu acuze pe nedrept pe nimeni" . Părinţilor le spune :

" Întoarceţi-vă inima spre copiii voştri ", şi copiilor neascultători le strigă : Îndreptaţi-vă spre lumină". Oamenilor care se duşmănesc el le arată pe Hristos Iubitorul de oameni şi popoarelor care se războiesc le arată pe Hristos Pacea lumii . Fiecăruia după puterea şi ocupaţia sa, Sfântul Ioan Botezătorul ne arată ce trebuie să facem .

Sf. Ioan este apreciat şi iubit de Mântuitorul şi socotit ca " cel mai mare om născut de femeie " ( Mat. 11,11 ).

Personalitate sobră , ascet autentic de dimensiuni inegalabile, propovăduitor al dreptăţii şi al vieţii schimbate în bine, Sfântul Ioan Botezătorul moare ucis mişeleşte, producând tristeţe adâncă în inimile celor care l-au iubit ( Mat. 14,12) , aruncând o pată întunecată peste numele celor ce l-au condamnat şi înscriind o pagină de doliu în istoria biblică.


Să prăznuim cu evlavie creştinească sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul şi să aducem " roade vrednice de pocăinţă " ( Mat.3,8 ), ca oamenii " văzând faptele noastre cele bune să preamărească pe Dumnezeu , Tatăl nostru " ( Mat. 5,16).

Pr. Ioan Cârciuleanu - ianuarie 2003