Simpozionul

Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa

Ediţia I

Profesorul creştin, educatorul mileniului III

29 - 30 noiembrie 1997

Secolul XXI va fi religios, sau nu va fi deloc !
MALRAUX

Constatând starea gravă de degradare morală a societăţii, degradare care este izvorul tuturor relelor, avem în calitate de educatori: părinţi, preoţi, învăţători şi profesori o mare responsabilitate pe care conştientizând-o nu putem rămâne pasivi. Pasivitatea ne-ar face să ne confundăm cu acea categorie de oameni pe de fapt îi acuzăm de tot răul - idee foarte gravă, cu care nu putem fi de acord. Conjunctura socială, economică şi politică nu ne dă speranţa unei îmbunătăţiri, motiv pentru care trebuie ca fiecare dintre noi să se implice activ în procesul de educare şi formare a omului, făcându-l să cunoască marile şi autenticele valori ale creştinismului.

În dorinţa de a discuta şi de a găsi împreună modalităţi de prezentare interdisciplinară a valorilor moral creştine care pot fi evidenţiate şi subliniate, în contextul oricărei discipline, cu deplina convingere în valoroasa contribuţie pe care o puteţi aduce dvs., învăţătorii şi profesorii, atât în plan teoretic, cât şi practic, vă invităm să participaţi la Simpozionul "Hristos: Calea, Adevărul şi Viaţa".

În acest scop, cei care doresc să participe sunt rugaţi să facă un referat sau o comunicare (de 10-15 minute) tratând subiectul în viziune personală şi din perspectiva disciplinei pe care o predă. Ne adresăm dvs. cu deosebită încredere şi căldură, ca unora care aveţi calitatea de profesori sau învăţători, dar în acelaşi timp sunteţi şi creştini, membri ai Bisericii şi din poziţia dvs. sunteţi cei dintâi chemaţi la această lucrare de zidire a unei lumi mai bune, a cărei singură temeinicire o constituie morala creştină.

Dorim ca numărul participanţilor să fie cât mai mare şi cu cât mai multe comunicări. De asemenea, vom fi foarte bucuroşi să avem o asistenţă cât mai numeroasă care, după susţinerea referatelor, va putea să participe la discuţii.

Simpozionul se va desfăşura pe durata a două sau trei zile, în ultima decadă a lunii noiembrie, în sala de conferinţe a bisericii în construcţie din Galata. Programul va începe de la ora 17, cuprinzând prezentarea referatelor, discuţii şi intercalat vernisarea unei expoziţii de desene pe teme religioase ale elevilor de la şcolile nr. 16 şi 34, ca şi susţinerea unor mici concerte de colinde şi recitări de poezii, de către elevii celor două şcoli, în zile diferite.


14:45 Acatistul Sf, Andrei

15:10 Vernisajul expoziţiei de desene pe teme religioase ale elevilor din Şcolile nr. 16 şi 34

15:30 Susţinerea referatelor urmate de discuţii

16:30 CONCERTUL DE COLINDE AL ŞCOLII NR. 16 (în pauza dintre referate)


15:30 Acatistul Sf. Andrei

16:00 Susţinerea referatelor

17:00 CONCERTUL DE COLINDE AL ŞCOLII NR. 34 (în pauza dintre referate)

19:30 CONCERTUL DE COLINDE AL CORULUI PAROHIEI "ADORMIREA MAICII DOMNULUI"