Simpozionul

Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa

Ediţia a II-a

Cultura şi ştiinţa în slujba lui Dumnezeu

28 - 29 noiembrie 1998

Cu dorinţa de a continua lucrarea de formare şi zidire a societăţii, dar şi de bună colaborare cu şcoala, ne bucurăm să vă invităm la cea de-a II-a ediţie a simpozionului "Hristos: Calea, Adevărul şi Viaţa", care va avea loc la biserica noastră.

Acum, când criza spiritual-morală se adânceşte, cu grave consecinţe pentru noi toţi, fără a se întrevedea posibilitatea unei îmbunătăţiri reale, este momentul ca fiecare dintre noi să se implice activ în procesul de educare şi formare a omului, făcându-l să cunoască marile şi autenticele valori ale creştinismului, singurele în măsură să renască naţiunea, spiritualitate şi cultura, şi să temeinicească societatea românească.

Încurajaţi de bunăvoinţa cu care aţi participat la precedenta ediţie şi de contribuţia deosebit de valoroasă pe care aţi adus-o la buna ei reuşită, ne adresăm dvs., educatorilor, învăţătorilor şi profesorilor cu deosebită încredere şi căldură, ca unora care aveţi nobila misiune de a educa tineretul, de a pregăti societatea de mâine, dar în acelaşi timp aveţi şi calitatea plină de responsabilitate de creştini şi membri ai Bisericii şi de cetăţeni ai acestei ţări.

Simpozionul are patru secţiuni:

 1. ŞTIINŢĂ, CREDINŢĂ ŞI CONŞTIIŢĂ
 2. PROFESORUL CREŞTIN LA CUMPĂNA MILENIILOR
 3. REARTICULAREA ŞTIINŢEI ŞI CULTURII CU ÎNVĂŢĂTURA CREŞTINĂ
 4. EDUCAŢIA RELIGIOASĂ IN ŞCOALĂ (O problemă de conştiinţă a corpului profesoral, a elevilor şi a părinţilor, sau o viitoare societate fără Dumnezeu)

15:30 ACATISTUL DOMNULUI IISUS HRISTOS

Deschiderea simpozionului: Cuvântul I.P.S. MITROPOLIT DANIEL

Urmează susţinerea referatelor:

 1. Relaţia între ştiinţă şi credinţă - prof. dr. Victor Cireaşă, Univ. Agronomică Iaşi
 2. Predarea religiei la elevii mici. Idei de optimizare - Institutor Olga Nicolescu, Şc. nr. 16
 3. Quo vadis - înv. Constantin Matei, Şc. nr. 34 Iaşi
  *** Moment literar-muzical susţinut de Cercul literar "Aripi" de la Şc. nr. 16, îndrumat de d-na Rodica Dorobanţu, prof. de limba şi literatura română
 4. Economie şi gândire creştină - prof. dr. ec. Gheorghe Macovei - Univ. Agronomică Iaşi
 5. Creştinism şi postmodernism. O interpretare a ideii de ştiinţă şi credinţă la sfârşitul mileniului II - conf. dr. Codrin Cuţitaru, Univ. „Al. I. Cuza”
 6. "Cercetaţi toate... ţineţi ceea ce este bine" - prof. Gabriela Tusac, Şc. nr. 1 Iaşi
 7. Educaţia relgioasă în învăţământul preşcolar - pr. Constantin Narcis Axinte

15:30 ACATISTUL SFÂNTULUI ANDREI

Urmează susţinerea referatelor:

 1. Restituirea tradiţiilor ortodoxe în cultură - prof. dr. Horia Bârleanu, Univ. „Al. I. Cuza”
 2. Profesorul creştin şi dimensiunea educativă a experienţei religioase în şcoala românească - prof. Virginia Munteanu, Şc. nr. 3
 3. Profesorul creştin la cumpăna mileniilor, dar nu pe "culmile disperării" - prof. Rodica Dorobanţu, Şc. nr. 16
  *** Concertul Corului Şcolii nr. 3 şi al Parohiei „Învierea Domnului" - Dacia, dirijor prof. Ilie Hrubaru
 4. "Zăcăminte" de credinţă în tezaurul limbii române - prof. dr. Ioan Lobiuc, Univ. „Al. I. Cuza”
 5. Iisus Hristos, modelul desăvârşit al profesorului creştin - prof. Daniela Pâslariu, Şc. nr. 3
 6. Mutaţii istorice şi permanenţe educative (întoarcere în "trecut" sau revenire la normal) - prof. Valeriu Neştian
 7. O ipostază a lui Zaheu în zilele noastre - înv. Drumea Elena, Şc. nr. 34
 8. Şcoala, echilibru al conştiinţei prin credinţă şi ştiinţă - institutor Corina Măgurianu, Şc. nr. 3
 9. Şcoala cu sau fără Dumnezeu, în perspectiva societăţii - prof dr. Virgil Cuţitaru, Univ. „Al. I. Cuza”
  *** Concertul corului parohiei "Adormirea Maicii Domnului" - Galata