Simpozionul

Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa

Ediţia a III-a

Creştinul, misionar în societate

11 - 12 decembrie 1999

Omul „coroană a creaţiei" a fost zidit după „chipul şi asemănarea" lui Dumnezeu, a fost înzestrat cu darul libertăţii şi a primit misiunea de „stăpânitor" al pământului, ceea ce implică şi responsabilitatea faţă de sine şi faţă de lume.

Istoria, de la începutul lumii până azi, arată cum omul a gestionat această lume care i-a fost încredinţată. În planul gândirii omeneşti pot fi consemnate, ca rezultat al efortului de cunoaştere şi descifrare a tainelor lumii, mari şi uimitoare realizări. Din punct de vedere moral, observăm însă că de multe ori aceste mari realizări au fost întoarse împotriva omului şi a naturii.

Chemarea la asemănarea cu Dumnezeu prin iubire şi „dreaptă socoteală" (gândire raţională), a fost ignorată, omul preferând să-şi facă legi proprii de existenţă, iar rezultatul despărţirii de Dumnezeu este lumea de azi cufundată în haos şi suferinţe.

Criza spirituală (necredinţa, indiferentismul, ateismul şi sectarismul) generează criza morală şi economică.

Hristos ne-a lăsat învăţătura Sa drept „cale" a izbăvirii de rău şi a împlinirii omului, învăţătură păstrată ca un nepreţuit tezaur de Biserică. Biserica, organism viu, „predă" lumii această învăţătură în haina culturii fiecărei epoci.

Îngrijoraţi de continua degradare a vieţii spirituale şi morale, producând necazuri şi suferinţe, dorim ca prin tematica „Creştinul, misionar în societate" a celei de a III-a ediţii a Simpozionului „Hristos: Calea, Adevărul şi Viata" care se va desfăşura la Biserica noastră, să atragem atenţia societăţii şi fiecărui creştin în parte, asupra necesităţii conştientizării calităţii de membru al Bisericii şi a responsabilităţilor ce le are, asupra faptului că, integrându-se în societate - prin mijloacele specifice actvităţii sale - creştinul trebuie să fie purtător şi mărturisitor al mesajului evanghelic.

Lumea fără Dumnezeu e sortită eşecului !

Omul bogat sau sărac, omul de rând, omul de cultură, omul de ştiinţă, omul în general, nemulţumit şi îngrijorat de starea societăţii de azi, în calitatea sa de creştin şi de membru al Bisericii, trebuie să-şi asume, în virtutea „sacerdoţiului" primit la botez, conştiinţa de misionar activ, dinamic, în sânul Bisericii, asupra întregii societăţi, să facă cunoscute şi să impună valorile Creştinismului, gîndirea şi rezolvarea problemelor societăţii în spirit evanghelic.

Cu certitudinea că Hristos este singura „Cale" care poate să vindece rănile lumii, organizăm Simpozionul „Hristos: Calea, Adevărul şi Viaţa" unde ne propunem să dezbatem acest subiect.

Simpozionul are loc în sala de conferinţe a bisericii „Adormirea Maicii Domnului". În cadrul simpozionului vom vernisa expoziţia de desene pe teme religioase a elevilor de la Şcolile nr. 16 şi 34, care vor susţine şi miniconcerte de colinde.


16:00 ACATISTUL, rugăciune de binecuvântare a lucrărilor Simpozionului

16:30 Cuvântul de deschidere - Pr. Mircea Stoleriu

Vernisarea expoziţiei de desene ale copiilor de la şcolile 16 şi 34

16.50 Vin colindătorii - scurt program de colinde susţinut de elevii claselor I şi a II-a de la Şc. nr. 34, pregătiţi de înv. Doina Carnariu

17:00 Susţinerea referatelor:

 1. Pr. Ioan Cârciuleanu - Hristos, veşnicul misionar
 2. Prof. Vasile Chirica - Rugă pentru poporul român
 3. Prof. dr. ec. Gheorghe Macovei - Intelectualul creştin în societate
  *** Concert de colinde susţinut de elevii Şc. nr. 16, dirijor prof. Dolniceanu
 4. Lect. dr. Codrin L. Cuţitaru - Sfârşitul istoriei. Problema terminalităţii în sec. XX
 5. Pr. asist. drd. Adrian Dinu - Maica Domnului, model în lucrarea misionară
 6. DISCUŢII - Se pot aduce contribuţii şi completări din partea credincioşilor participanţi şi se pot pune întrebări

16:00 ACATISTUL

16:30 Susţinerea referatelor:

 1. Prof. dr. Victor Cireaşă - A fi misionar în societate
 2. Asist. drd. Octaviana Marincaş - Sfinţenia vieţii - taină şi lucrare misionară
  *** Scurt program de colinde şi datini de Crăciun şi Anul Nou susţinut de elevii Şc. nr. 16 Cercul literar „ARIPI" (pregătit de prof. Rodica Dorobanţu) şi elevii cl. a II-a (înv. Silvia Păulescu)
 3. P. C. protopop Constantin Andrei - Biserica în misiune
 4. Prof. dr. Virgil Cuţitaru - Exercitarea profesiei, o posibilă cale spre Dumnezeu
  *** CONCERT DE COLINDE susţinut de studenţii Colegiului Institutori Religie Ortodoxă de la Facultatea de Psihologie, dirijor pr. asist. M. Stoleriu
 5. Prof. dr. Alexandru Husar - Întâlnire cu Hristos pe calea frumosului
 6. Prof. dr. Ioan Horia Bîrleanu - Vocaţia misionară a culturii române
 7. Pr. asist. Mircea Stoleriu - Izvorul misionarismului creştin
 8. DISCUŢII - Se pot aduce contribuţii şi completări din partea credincioşilor participanţi şi se pot pune întrebări
  *** CONCERTUL DE COLINDE AL CORULUI PAROHIEI „ADORMIREA MAICII DOMNULUI", dirijor pr. M. Stoleriu