Simpozionul

Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa

Ediţia a XII-a

Sfânta Liturghie, izvor de viaţă

2 - 7 decembrie 2008


Calendarul manifestărilor
Marţi, 2 decembrie, ora 17 - Bucuria participării la Sf. Liturghie

Fotografii

Participă elevii Şcolii nr. 34 Ion Simionescu
În program:
Miercuri, 3 decembrie, ora 18 - Sf. Liturghie, sfinţirea vieţii

Fotografii

Participă elevii Grupului Şcolar Economic pentru Turism Iaşi
În program:
Joi, 4 decembrie, ora 18 - Expoziţia de icoane "Lumină din Lumină"

Fotografii

Expun artişti şi studenţi ai Facultăţii de Arte Plastice Decorative şi Design Iaşi şi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" Iaşi
În program:
Invitaţi:
Duminică, 7 decembrie, ora 17 - Sfânta Liturghie, izvor de viaţă

Fotografii

Au luat cuvântul:
  1. Pr. Mircea Stoleriu - Cuvânt de deschidere
  2. Pr. drd. Ciprian Bahrim, directorul Seminarului Teologic "Sf. Vasile cel Mare" Iaşi - Sf. Euharistie şi Sf. Scriptură
  3. Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc - Sf. Scriptură în Sf. Liturghie
  4. Pr. prof. dr. Vasile Nichita - Apocalipsa şi Sf. Liturghie
  5. Pr. lect. dr. Daniel Danielescu - Contribuţiile ieşene la traducerea, tipărirea şi retipărirea textului scripturistic şi liturgic
  6. Pr. lect. dr. Adrian Dinu - Sf. Liturghie ca revelaţie, cult şi conţinut al Sf. Scripturi
  7. Acad. prof. dr. Constantin Ciopraga - Sentimentul participării la Sf. Liturghie
  8. Pr. Ion Cârciuleanu - Slujirea Sf. Liturghii
  9. Pr. prot. Constantin Andrei - Concluzii
  10. Pr. Mircea Stoleriu - Cuvânt de încheiere
A urmat un concert de colinde susţinut de corul tinerilor.