Sinaxar 20 Mai

 

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea sfântulul mucenic Talaleu.

TalaleuAcesta a trăit în zilele împăratului Numerian din Liban; pe tatăl său îl chema Veruchie și pe maică-sa Romilia. Și s-a nevoit el de a învățat meșteșugul doctoricesc și a fost prins la Azarvon, care este al doilea ținut al Cilicilor, fiind ascuns într-un măsliniș și a fost adus înaintea guvernatorului Teodor. Acesta, neputându-l pleca să aducă jertfă la idoli, a poruncit să-i fie pătrunse gleznele și băgând ștreang prin găuri să fie spânzurat cu capul în jos; dar slugilor părându-li-se că împlinesc porunca, luându-li-se mintea de către puterea dumnezeiască, au sfredelit un trunchi de lemn, ca și cum ar fi fost sfântul, și l-au spânzurat. Pentru aceasta însă ei au fost bătuți, ca și cum și-ar fi bătut joc de guvernator. Iar două din aceste slugi, Alexandru și Asterie, văzând acea preaslăvită minune, au crezut în Hristos, dar pentru aceasta li s-au tăiat capetele.

După aceea sfântul a fost supus la multe chinuri iar la sfârșit, i s-a tăiat capul la Edesa, cetatea egeilor.

Tot în această zi, pomenirea ostașilor care au crezut prin sfântul Talaleu, și care de sabie s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ascla.

Tot în această zi, pomenirea sfinților trei cuvioși și purtători de Dumnezeu părinți: Nichita, Ioan și Iosif, ctitorii sfintei și împărăteștii Manastiri cea nouă din Hios, care cu pace s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea scoaterii și mutării moaștelor celui între sfinți părintelui nostru Nicolae din Mira Lichiei, făcătorul de minuni.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Talasie, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Marcu pustnicul, care cu pace s-a săvârșit.

 

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.