Sinaxar 26 Iunie

 

În această lună, în ziua a douăzeci și șasea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru David cel din Tesalonic (sec. VI).

David din TesalonicAcest fericit, fiind cu neamul dinspre Răsărit, a strălucit la Apus ca un luceafăr prea luminos. Căci din pruncie supunându-și poftele trupești cu cumpătarea și cu curățenia, s-a arătat ca un înger cu trup. De vreme ce făcându-și cuib într-un sad de migdal, ca o pasăre ce cânta bine, bucura pe toți cu cuvintele sale, iar gândul lui și-l înălța spre înălțime dumnezeiască. Drept aceea s-a îmbogățit cu lucrarea minunilor, arătându-se stâlp luminos, care lumina pe toți cu minunile, pentru că înghețând de răceala frigului, și fiind ars de arșița soarelui pe vremea secerișului, se afla nepătimind. Și ca și cum i-ar fi fost arse simțirile trupului, luând în mâinile sale jăratic de cărbuni și stând înaintea împăratului și tămâindu-l, nu-l ardea. Drept aceea spăimântând el toată firea omenească cu viața sa și cu minunile, s-a mutat către Domnul, pe Care din pruncie îl dorise.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Ioan, episcopul Goției.

Acesta a fost din țara tavroschiților, și a trăit pe vremea lui Constantin și a lui Leon Isaurul, fiind dintr-un oraș ce se afla sub stăpânirea goților, al unui oarecare Leon și Fotini. Fiind sfințit din pruncie ca Ieremia proorocul și ca marele Samuil, născut fiind din făgăduință, îndată a fost dăruit lui Dumnezeu. Și când a ajuns la măsura vârstei celei duhovnicești, și trebuia să fie numit în scaunul arhieresc, a fost trimis de poporul său la arhiereul Iviriei, și a luat de la acesta hirotonia; pentru că tot mai era eresul hulitorilor de icoane spre părțile grecești. Iar după moartea lui Constantin și a lui Leon se duse la Constantinopol, și vorbind cu împărăteasa Irina pentru credința ortodoxă s-a întors iarăși în țara lui și răbdând multe primejdii, că vrea să-l dea poporul lui la boierii lazilor, a fugit la Amastrida din Pont, și s-a mutat către Domnul. Iar cinstitele moaște i-au fost aduse cu o corabie la Mănăstirea Sfinților Apostoli, și au fost puse acolo, izvorând multe minuni din cinstitul său mormânt, pentru cei ce cu credință mergeau întru slava și lauda lui Dumnezeu celui ce l-a mărit pe el.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Antion, care cu pace s-a săvârșit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.