Sinaxar 10 Septembrie

 

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea Sfintelor Mucenițe Fecioare Minodora, Mitrodora și Nimfodora.

Aceste fericite, surori după trup, au trăit în Bitinia în timpul domniei împăratului Galeriu Maximian (către 305-311). Și străluceau cu frumusețea sufletelor și a trupurilor lor. Iar din dragoste pentru Hristos s-au retras în munți, aproape de apele cele calde numite Pitia. Departe de oameni și de grijile lumești, ele au cultivat florile sfintelor virtuți și s-au îndulcit cu mierea vederilor dumnezeiești, astfel că au devenit locașuri ale Duhului Sfânt și mulți veneau la ele ca să ia vindecare, atât de bolile trupești, cât si de cele sufletești.

Fiind pârâte la Fronton, mai-marele cetății, și amare chinuri suferind pentru mărturisirea lui Hristos, și-au dat sufletele către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Varipsava (Baripsabas).

Acest sfânt a trăit în Dalmatia, și luând de la un oarecare pustnic, cinstitul sânge, care a curs din coasta Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, făcea cu dânsul lecuiri. Pentru aceasta a fost ucis, noaptea, cu vicleșug de cei necredincioși. Dar odorul acesta a rămas iarăși la ucenicul sau cu paza.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei Pulheria împărăteasa, care în pace s-a săvârsit.

Sfânta Impărăteasă Pulcheria, fiică a împăratului bizantin Arcadius (395-408), a fost coregenta și asfatuitoare a fratelui ei sora cu Teodosie cel Mic (cel Tânar: 408-450). A primit o educație aleasă și s-a remarcat prin întelepciune și credința, studiind învătățura ortodoxă. Prin eforturile ei s-a zidit biserica Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu (Teotokos) la Vlaherne, precum și alte biserici și mănăstiri. De asemeni, cu ajutorul ei a fost convocat Sinodul al III-lea Ecumenic și erezia lui Nestorie a fost condamnată.

Din cauza intrigilor împărătesei Evdochia (Eudochia) - soție a împăratului Teodosie cel Mic - Pulcheria a fost înlăturată de la putere, așa încăt ea s-a dedicat credinței și rugăciunii într-o viață de retragere. Totusi, când dezordinea a început să pună stapânire pe Imperiu, la cererea fratelui ei, împăratul Teodosie cel Tânar, Pulcheria a revenit și a reușit să calmeze spiritele încinse de ereticii vremii.

Dupa moartea lui Teodosie cel Mic, Marcian (450-457) a fost ales împărat. Sfânta Pulheria a vrut din nou să se retragă, dar atât împăratul cât si ceilalți demnitari ai Imperiului au rugat-o să nu refuze tronul, așa că a devenit logodnica a lui Marcian (Marchian). Pentru binele Imperiului a consimțit să devina soția lui Marcian, cu condiția să i se permită să-și păstreze fecioria chiar în căsătorie. Așa încât împărații au trăit în curăție, ca frate și soră, până la sfârșit.

Prin eforturile ei s-a convocat Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, în anul 451, unde au fost condamnate învățăturile eretice ale lui Dioscor și Eutihie.

În tot cursul vieții ei sfânta Pulcheria a apărat învățătura ortodoxă a credinței împotriva diferitelor erezii ale timpului. A adormit cu pace întru Domnul la 54 de ani, în anul 453, după ce a dat o mare parte din bunurile ei săracilor.

Tot în această zi, pomenirea Sfintilor Apostoli Apelie (Apelles), Luca (Luciu) și Climent (Clement).

Alt Apelie a fost acesta, și altul a fost cel ce a fost episcop la Iraclia Traciei. De acesta pomenește Pavel Apostolul la Epistola către Români (16, 10), că s-a facut luminator Smirnei și fiind episcop al acestei cetăți și slujind lui Dumnezeu cu cuviință, către Dânsul a călătorit.

De asemenea și acest Luca, n-a fost evanghelistul, ci acela de care mărturisește Fericitul Pavel în Epistola către Timotei, că a fost arhiepiscop în Laodiceea Siriei, și bine păstorind-o, s-a mutat către Domnul. Iar unii zic că acesta este unul și același cu Luciu, pe care Apostolul Pavel îl pomenește în aceeași epistolă către Romani (16, 21).

Iar Climent (Clement) acesta, este cel de care pomenește Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni (4, 3) ca fiind "împreună-lucrător cu el". Sfântul Apostol Clement a fost făcut episcop al Sardiei (sau Sardica, în Asia Mica), și purtând rănile lui Hristos pe trupul sau, către Domnul a răposat.

Aceștia sunt cu toții scriși în Cartea Vieții și se praznuiesc împreună cu ceilalti 70 de apostoli în ziua de 4 ianuarie.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Petru Marturisitorul, mitropolit de Niceea, care cu pace s-a săvârșit.

Sfântul Petru a fost episcop de Niceea și a apărat credința ortodoxa în vremea luptei iconoclaste din timpul domniei împăratului Leon Isaurul (813-820). A mărturisit și suferit pentru credința sa, și a murit în anul 823. De la Sfântul Teodor Studitul (prăznuit la 11 noiembrie) ni s-au păstrat opt scrisori către sfântul episcop Petru, scrise între anii 816-823.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.