Sinaxar 13 Martie

 

În această lună, în ziua a treisprezecea, prăznuim pomenirea aducerii moaștelor celui între sfinți părintelui nostru Nichifor, patriarhul Constantinopolului.

După ce urâtorul de Dumnezeu împărat Teofil a încetat din viață, iar sceptrul împărăției a fost luat de binecredincioșii împărați Teodora și Mihail, pe lângă toate celelalte fapte bune pe care le-au făcut, ei s-au arătat, deopotrivă, plini de evlavie față de toate cele sfinte. Mânați fiind de astfel de gânduri, ei au trimis de au chemat pe cei mai de seamă dintre monahii timpului, cercetând împreună cu ei cele ce trebuiau săvârșite pentru punerea din nou în cinste a sfintelor icoane. Toți căzând la înțelegere cu ei, au alungat de pe scaunul patriarhal pe nelegiuitul Ioan și în bună înțelegere și cu voia lui Dumnezeu au așezat ca patriarh pe marele Metodie. Și îndată Biserica lui Dumnezeu și-a recăpătat vechea strălucire, împodobindu-se cu sfintele și cinstitele icoane. Cei ce o conduseseră până atunci cu nevrednicie au fost înlocuiți cu cei ce se străduiau cu păzirea învățăturilor celor drepte.

După trecere de patru ani de la aceasta, preasfințitul Metodie, mânat fiind de râvnă dumnezeiască, a grăit către cinstita împărăteasă și către Mihail: "Nu este drept ca cinstitele și sfintele moaște ale cucernicului și preacuviosului între patriarhi Nichifor, care a fost surghiunit pentru credința cea nepătată a Bisericii și a scaunului patriarhal și care și-a săvârșit viața în surghiun, să nu fie aduse în Constantinopol". Deci, și împărăteasa și Mihail gândind la fel cu el, au trimis de îndată ca să fie aduse în cetate moaștele sfântului Nichifor. Împreună cu preoții și călugării și mulțimea de popor, care au pornit către biserica sfântului Teodor, în care se găseau așezate moaștele sfântului mărturisitor Nichifor, a pornit însuși marele Metodie. Și ajungând acolo și sărutând cu toții sfintele moaște și făcând litanie cu priveghere de toată noaptea și cu cântări, au desfăcut mormântul în care se găsea trupul acela preacinstit și mult pătimitor și l-au găsit cu totul întreg și nestricat, cu toate că de la așezarea lui acolo trecuseră nouăsprezece ani. Deci, luându-l și așezându-l într-o raclă, l-au dus pe mâinile preoților și ale monahilor, cu lumânări aprinse și cu cântări până la corabia împărătească și au pornit spre Constantinopol. Iar de îndată ce au trecut de strâmtoarea cetății, însuși împăratul și tot senatul cu lumânări aprinse în mâini le-au ieșit întru întâmpinare, iar după oprirea corabiei, sărutând racla sfântului și luând-o pe umeri au depus-o în biserica cea mare. Și făcând acolo priveghere, toată noaptea, a doua zi de dimineață luându-l de acolo, în același chip l-au dus și l-au așezat în biserica sfinților apostoli, în ziua a treisprezecea a lunii martie, în aceeași zi, adică, în care fusese trimis în surghiun.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici African, Publiu și Terentiu, a căror slujbă se săvârșește în biserica sfinților Petru și Pavel.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Aviv cel din Ermupolis, care fiind legat de o piatră și în râu aruncat, s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Cristina, cea din Persia, care, în urma loviturilor de bici, s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Publiu, episcopul atenienilor.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.