Sinaxar 24 Martie

 

În această lună, în ziua a douăzeci și patra, Înainte-prăznuirea Buneivestiri a preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Artemon, episcopul Seleuciei din Pisida.

Cuviosul Artemon, episcopul Seleuciei, in PisidaCuviosul părintele nostru Artemon s-a născut și a crescut în ținutul Seleuciei și anume în cetatea cu același nume. Când fericitul Pavel, apostolul, a ajuns în Seleucia, nu a mai fost cu putință ca lumina să mai rămână sub obroc, ci el a pus pe Artemon păstor și învățător al poporului. Acesta, povățuind turma sa în chip frumos și bineplăcut lui Dumnezeu, a ajuns pentru toți cei ce se găseau în nevoi liman de izbăvire: purtător de grijă de văduve, de orfani și de săraci și doctor al sufletelor și al trupurilor. În felul acesta bine petrecând și-a săvârșit viața în adânci bătrâneți.

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Artemon, preotul din Laodiceea.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Zaharia, cel din Schetis (Schit), în Egipt, care în pace s-a săvârșit.

Apoftegme din Patericul egiptean: Pentru avva Zaharia

1. Zis-a avva Macarie către avva Zaharia: spune-mi, care este lucrul monahului? Zis-a lui: pe mine mă întrebi, părinte? Și a zis avva Macarie: am vestire către tine, fiule Zaharie, căci este cel ce mă îndeamnă ca să te întreb. Zis-a lui Zaharia: precum eu socotesc, părinte, cel ce își face sila lui întru toate, acesta este monah.

2. A venit odată avva Moise să scoată apă și a aflat pe avva Zaharia rugându-se lângă fântână, și Duhul lui Dumnezeu șezând deasupra lui.

3. Zis-a oarecând avva Moise către fratele Zaharia: spune-mi, ce voi face? Și auzind s-a aruncat pe sine jos la picioarele lui, zicând: tu mă întrebi, părinte? Zis-a lui bătrânul: cred mie, fiule Zaharie, că am văzut pe Duhul Sfânt pogorându-se peste tine și dintru aceasta sunt silit să te întreb. Atunci, luând Zaharia cuculiul din cap, l-a pus sub picioare și călcându-l a zis: de nu se va zdrobi omul așa, nu poate să fie monah.

4. Șezând odată avva Zaharia în Schetia, i-a venit lui vedenie și sculându-se i-a vestit părintelui sau Carion, iar bătrânul, fiindcă era lucrator, nu era iscusit la acestea și sculându-se l-a bătut zicând că de la draci este. Dar a rămas cu gândul la aceasta. Și sculându-se, s-a dus către avva Pimen noaptea și i-a vestit lui lucrul acesta și cum se ard cele dinlăuntru ale lui și văzând bătrânul că de la Dumnezeu este, i-a zis: mergi către cutare bătrân și orice îți va zice ție, fă! Și ducându-se către bătrânul, mai înainte de a întreba el ceva, apucând bătrânul, i-a spus lui toate și cum că vedenia este de la Dumnezeu. Ci, mergi și supune-te părintelui tău!

5. Zis-a avva Pimen, că a întrebat avva Moise pe avva Zaharia, când era aproape să moară, zicând: ce vezi? Și i-a zis: nu este mai bine a tăcea, părinte? Și i-a zis lui: sa, fiule; taci! Și în ceasul morții lui șezând avva Isidor, căutând la cer a zis: veselește-te, fiul meu Zaharia, că ți s-au deschis ție porțile împărăției cerurilor.

Tot în această zi, pomenirea sfinților opt mucenici din Cezareea Palestinei, care prin sabie s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Martin Tebeul, care în pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Partenie, patriarhul Constantinopolului, care a mărturisit la anul 1657 și care prin sugrumare s-a săvârșit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.