Sinaxar 26 Martie

 

În această lună, în ziua a douăzeci și șasea, prăznuirea Soborului arhanghelului Gavriil, ca unul care a slujit tainei dumnezeiești celei negrăite și mai presus de fire a Întrupării Domnului.

Arhanghelul GavriilDupă cum este obiceiul, în ziua următoare unei mari prăznuiri a Domnului, facem prăznuire de cel care a fost trimis de Dumnezeu la Sfânta Fecioara spre a fi binevestitor al Veștii celei Bune. De la începuturi, și pe tot parcursul istoriei mântuirii noastre, acest prinț și arhistrateg al Puterilor celor netrupești a fost pentru noi oamenii Îngerul milostivirii și a bunăvoinței dumnezeiești. Ființa de foc, lipsită de orice schimbare și dăruită totdeauna vederii slavei dumnezeiești, Arhanghelul Gabriel a fost desemnat de Domnul ca "duh slujitor, trimis ca să slujească, pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii" (Evrei 1, 14). După Sfântul Proclu al Constantinopolului, numele lui înseamnă "Dumnezeu și om" și a fost dăruit de Dumnezeu ca să vestească toate tainele legate de Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Culmea și împlinirea desăvârșită a acestei misiuni a sa a fost deci acel "Bucură-te" adresat Maicii Domnului și care a devenit formula de laudă și de slăvire a tuturor celor care, grație lui, s-au făcut moștenitori ai Mântuirii și s-au străduit să urmeze pe pământ chipul vieții îngerești.

În afară de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail, Gavril și Rafail și a tuturor puterilor celor cerești (8 noiembrie), arhanghelul Gavril este pomenit și pe data de 13 iulie și cu ocazia pomenirii icoanei athonite Axion estin (11 iunie).

O icoană contemporană a arhanghelului Gavril, din școala maicii Olympias din insula Patmos (Grecia).

Tot în această zi, pomenirea sfinților 26 de mucenici, care au pătimit în Goția, din care doi au fost preoți: Vatus și Virca; cu acesta din urmă au pătimit și doi fii și trei fiice ale lui; apoi unul, Aprilla, a fost monah; unsprezece au fost mireni: Avip, Agna, Riax, Igatrax, Iscoos, Sila, Sighita, Suiril, Seimvla, Terma, Filga; și șapte femei: Ana, Alla, Varis, Moico, Mamica, Birgo și Animais.

Acești sfinți au trăit pe vremea lui Iungurih, împăratul goților și a lui Grațian, împăratul romanilor. Iar pentru dragostea lui Hristos au primit cununa muceniciei prin foc, atunci când Iungurih a dat poruncă să se dea foc bisericii în care se găseau adunați la rugăciune cei douăzeci și șase de sfinți mucenici. Tot atunci s-a mai întâmplat să ardă și un om oarecare, al cărui nume nu s-a păstrat, care aducea prinosul lui la altar.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Codrat, Teodosie, Emanuil și alți patruzeci, din părțile Răsăritului.

Acești sfinți erau de fel dintr-o țară a Răsăritului. Văzând că creștinii erau uciși în fiecare zi de către închinătorii la idoli, s-au înțeles cu toții să se arate plini de curaj creștinesc, pentru ca astfel să devină moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Și mergând și predându-se de bunăvoie în mâinile stăpânitorului țării, care tocmai atunci supunea la chinuri mulțime de creștini, au stat înaintea lui și mărturisind că sunt creștini, au fost condamnați și aruncați în închisoare. Iar după câteva zile fiind scoși afară, au fost dezbrăcați și li s-au strujit coastele. Și, după ce au fost dați jos de pe lemnele pe care fuseseră legați ca să fie strujiți, au fost târâți prin mărăcinișuri și în cele din urmă li s-au tăiat capetele.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ștefan Mărturisitorul, igumenul de la Mănăstirea Triglia, în Bitinia.

Preacuviosul părintele nostru Ștefan a trăit pe vremea împăratului Leon Armeanul, îmbrățișând încă din fragedă tinerețe viața pustnicească. Pentru trăirea lui îmbunătățită, la rugămintea stăruitoare și la îndemnul monahilor a ajuns igumen al mănăstirii Triglia și desăvârșind pe mulți în trăirea pustnicească, mai târziu, când nelegiuitul Leon a pornit prigoană împotriva celor ce cinsteau sfintele și cinstitele icoane, fiind chemat și el, a fost silit să se lepede de închinarea la sfintele și cinstitele icoane și să iscălească hotărârea de înlăturare a icoanelor. Dar, pentru că nu s-a lăsat înduplecat, ci dimpotrivă a numit nelegiuiți pe cei ce căutau să-l silească la acestea, după ce a fost pedepsit în tot chipul, după ce a fost ținut prin închisori și chinuit cu surghiunul, s-a mutat la Domnul, pentru Care a suferit aceste multe pătimiri.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.