Sinaxar 6 Septembrie

 

În aceasta luna, în ziua a sasea, pomenirea minunii celei mari ce s-a facut în Colose (Frigia) de Arhistrategul Mihail.

Mihail Colose Când a trecut prin Frigia ca să propovăduiască Evenghelia, Sfântul Apostol Ioan a prorocit o apropiată vizită providențială a prințului arhanghelilor, Mihail, în locul numit Heretopa. Și într-adevăr, la puțin timp, în acel loc în mod minunat a izbucnit din pământ un izvor vindecător de toată boala. Unul din multii credincioși care s-au perindat pe la acest izvor, a cărui fiică s-a vindecat prin această apa, a contruit pe acel loc, în semn de recunoștiința, o mica biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Nouăzeci de ani mai târziu, în această biserică s-a așezat, spre a practica asceza și a servi la altar, un tânăr numit Arhip, originar din Hierapolis. Pentru zelul și dragostea acestui tânăr atlet al lui Hristos, Dumnezeu i-a dat harul de a face minuni și vindecări. Dar oarecare elini, aprinși de zavistie din pricina minunilor preamărite ce se făceau în biserica Arhistrategului Mihail, au vrut să abată râul care curgea acolo aproape și să-l pornească asupra Bisericii, că să înece și Biserică și să piardă și pe Arhip. Dar dumnezeiescul Arhistrateg, însuși arătându-se și poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze, a lovit cu un toiag piatră, și făcând cale apei printr-însă, de atunci până în ziua de astăzi, se vede cum acolo este înghițită apa și se mistuiește.

Tot în această zi, pomenirea pătimirii Sfinților Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil și Macarie.

Acestui Sfânt Romil i s-a tăiat capul în zilele lui Traian, care a trimis la oarecare cetăți în izgonire unsprezece mii de creștini, și cu amară moarte i-au omorât. Iar în zilele lui Dioclețian, Eudoxie primind pe slujitorii care îl căutau, le-a spus că el este Eudoxie, și aceia îl sfătuiau să fugă. Iar el uitând de femeie, de copii, de rude, de casă și de celelalte, s-a dus înaintea domnitorului din Melitin, și întâi scoțându-și brâul de la sine, care era semn de dregătoria comitiei, l-a aruncat în obrazul domnitorului; și împreună cu dânsul multimea ce sta împrejur, toată ceata lui, 1104 ostași, asemenea au făcut. După aceea pe dumnezeiescul Eudoxie l-au întins patru slujitori și l-au bătut pe coaste, l-au schingiuit și l-au condamnat a primi moarte prin sabie. Însă când a sosit la locul execuției, întorcându-se înapoi și-a văzut soția, și aducându-i aminte de cele ce o învățase mai înainte și poruncindu-i să pună sfârșit bun la toate, i-a dat cea de pe urmă învățătură: să nu plângă pentru moartea lui, ci să-i facă în sat un mormânt fără de semn și să-i bage trupul acolo și să cinstească mai mult ziua aceea cu luminată bucurie. Apoi mucenicul ridicându-și ochii și mâinile la cer, i s-a tăiat cinstitul cap, împreună cu iubitul său Zinon și cu ceilalți sfinți mucenici. Trecând șapte zile, s-a arătat Sfântul Eudoxie în vis soției sale, și i-a poruncit ei ca să spună Sfântului Macarie să meargă la divan, unde mergând si nevrând să aducă jertfă la idoli, i s-a tăiat și lui fericitul cap.

Tot în această zi, pomenirea celor 1104 ostași, și a Sfintei Calodoti, care de sabie s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Faust prezbiterul, Macarie, Andrei și Viv monahul, Chiriac, Dionisie, Andronic, și sfintele: Andropelaghia și Tecla, și Teoctist corabierul, și alt Chiriac, Dimotul, țăranul, care de sabie s-au săvârșit.

Acești sfinți au fost pârâți că sunt creștini, în zilele împăratului Deciu, către Valerie domnitorul Alexandriei. Fiind aduși sfinții, si cutremurându-se Valerie de întărirea și nespăimântarea lor, i-a osândit la moarte prin sabie. Și luându-și ei sfârșitul așa, iubitorii de Hristos ce erau în Alexandria le-au luat trupurile și le-au băgat în cetate, întru mărirea lui Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sarapavon senatorul, care de sabie s-a săvârșit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.