Sinaxar 14 Septembrie

 

În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea înălțării cinstitei și de viață făcătoarei Cruci: Înălțarea Sfintei Cruci.

Inaltarea Sfintei CruciConstantin cel Mare, întâiul împărat al creștinilor, avea război, precum zic unii dintre istorici, la Roma, împotriva lui Maxențiu, până a nu lua împărăția. Iar alții zic că la apa Dunării, împotriva sciților.

Văzând că mulțimea potrivnicilor era mai multă decât oastea lui, era cuprins de nedumerire și frică. Atunci i s-a arătat în amiaza zilei semnul Crucii cu stele pe cer, și litere romane împrejurul Crucii, care și acelea erau închipuite cu stele și ziceau: "Întru aceasta vei birui". Făcând numaidecât o cruce de aur, după chipul celei ce i se arătase, și poruncind să fie purtată înaintea ostașilor săi, au dat război cu vrăjmașii, dintre care cei mai mulți au pierit, iar alții au fugit.

Pentru aceasta, gândind întru sine la puterea Celui ce a fost răstignit pe Cruce, și crezând că Acesta este Adevăratul Dumnezeu și întărindu-se cu Botezul împreună cu maica sa, a trimis-o la Ierusalim ca să găsească Crucea lui Hristos. Și a aflat-o ascunsă, împreună cu celelalte două cruci, pe care fuseseră răstigniți tâlharii; și nu numai crucile, ci și piroanele le-au aflat. Neștiind împărăteasa care ar fi Crucea Domnului, s-a arătat aceasta prin minune. O femeie văduvă moartă, de care s-a atins Crucea, a înviat; iar celelalte doua cruci ale tâlharilor nu au arătat nici un semn de minune. Atunci împărăteasa s-a închinat și a sărutat Crucea, împreună cu toata suita. Și neputând încăpea tot poporul să se închine, s-a rugat ca măcar să o vadă. Atunci s-a suit Fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, și a înălțat deasupra amvonului Cinstita Cruce, si văzând-o poporul, a început a striga: "Doamne, miluiește!" Și de atunci a început a se ține sărbătoarea Înălțării Cinstitei Cruci.

Tot în această zi, pomenirea adormirii celui între sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului.

Sfantul Ioan HrisostomSfântul Ioan Hrisostomul ("Gură de Aur") a răposat în această zi de 14 septembrie, anul 407, în exil, și pentru praznicul Cinstitei Cruci, i s-a mutat slujba în luna noiembrie în 13 zile.

Iar la 27 ianuarie prăznuim aducerea moaștelor sale la Constantinopol.

Tot în această zi, pomenirea binecredincioasei împărătese Plachila (Placila).

Această sfântă a fost soția împăratului Teodosie cel Mare, și petrecând toată viața ei întru dreapta credință, în grijă și nevoință spre săraci, așa s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea celor 170 sfinți Părinți, care s-au adunat la sfântul a toată lumea Sinod al VI-lea.

În anii 680-681, pe vremea împăratului Constantin VI Pogonatul, tatăl lui Iustinian cel Mic, Riznomitul, cârma Bisericii Constantinopolului o purta Serghie, și a Bisericii Romei, Agaton. Și s-au adunat la Trula palatului imperial ce se chema Oat, aceștia și trimișii papei Agaton, ai patriarhilor de Ierusalim și Alexandria, trei episcopi occidentali și alți episcopi și Părinți din Orient, până la numărul de 170, și supunând anatemei pe monoteliții: Serghie, Pir, Petru și Pavel, ce fuseseră episcopi ai Constantinopolului, și pe Macrovie al Antiohiei, pe Chir al Alexandriei, pe Onorie al Romei, pe Ștefan și Polihronie și pe cei ce erau la un gând cu dânșii. Sfântul Sinod s-a adunat pe vremea celui mai sus zis Constantin Pogonatul, iar Cartea Canoanelor s-a făcut în zilele lui Iustinian, fiul lui.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Papa.

Acest sfânt a trăit pe vremea împărăției lui Maximian și a lui Magnus, ighemonul cetății Larandrei din Eparhia Licaoniei. Iar chipul muceniciei sale a fost în multe feluri în timpul cărora și-a dat sufletul către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teoclit, care prin sabie s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Valerian pruncul, care de sabie s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noul cuvios Mucenic Macarie de la Mănăstirea Dionisiu (Muntele Athos), care a mărturisit în Tesalonic la anul 1525, și a fost ucenic al Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, și care prin sabie s-a săvârșit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.