Sinaxar 18 Septembrie

 

În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Eumenie, episcopul Gortinei.

Acest Eumenie din tinerețea vârstei, alegând viața sihăstriei și petrecând cu multă nevoie, a dobândit smerenia cea desăvârșită. Drept aceea i s-au încredințat și turma Bisericii din Gortina. Acesta pe un balaur groaznic ce a năvălit asupra lui l-a omorât cu făcliile. Apoi mergând la Roma, ca un înalt luminător, a luminat cu dumnezeieștile învățături, spăimântând pe mulți cu semne și cu minuni. Și de acolo, sosind la Tebaida, numaidecât a potolit întristarea secetei. Aflându-se acolo, și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu. Iar după mutarea sa, tebanii i-au trimis trupul la moșia și la turma sa, la locul ce se cheamă Raxos, unde se află și cinstitul trup al lui Chiril.

Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe femei Sofia și Irina.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Ariadna (în altă parte numită Maria) din Frigia.

AriadnaAceastă sfântă a trăit pe vremea împăraților Adrian și Antonin (între 117 și 139). Era roaba unui anume Tertulus, ce era mare în cetatea Promises în Frigia. Și pentru că n-a vrut să prăznuiască împreună la nașterea copilului stăpânului său, în capiștea idolilor, a fost foarte rău chinuită, dar a scăpat. Stăpânul ei căuta să o prindă. Atunci ea, apropiindu-se de o piatră, s-a rugat lui Dumnezeu să o izbăvească; și din dumnezeiasca voie crăpând piatra, s-a ascuns sfânta într-însa, și iar s-a așezat piatra cum a fost. Iar cei ce o căutau au pierit toți, uciși de îngerii ce s-au ivit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Castor din Alexandria.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.