Sinaxar 19 Octombrie

 

În această lună, în ziua a nouăsprezecea, pomenirea Sfântului Prooroc Ioil.

Acesta se tâlcuiește dragostea Domnului, sau începătura, sau pârga lui Dumnezeu. El era din seminția lui Ruvim, din satul Metomoran; și proorocind despre foametea și încetarea jertfelor legii și despre patima dreptului prooroc, prin care s-a înnoit spre mântuire tot pământul, a murit și s-a îngropat în pământul lui.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Uar (Var) și a celor ce erau împreună cu dânsul, șapte dascăli, precum și a fericitei Cleopatra și a fiului ei Ioan.

Uar - VarAcesta a fost în zilele împăratului Maximian (către 304), în Egipt, de neam mare și luminat și drept măritor. Deci fiind la închisoare oarecare șapte sfinți, multă vreme le-a purtat de grijă Sfântul Uar, în toate zilele. Și săvârșindu-se unul dintre acei șapte, a trecut sfântul în locul aceluia; și mergând la guvernator cu ceilalți dimpreună, a fost bătut cu toiege, și i-au strujit coastele mult și într-aceste chinuri cinci ceasuri aflându-se cu răbdare, pe lemn fiind pironit, și-a dat sufletul lui Dumnezeu.

Tot în această zi, șase Cuvioși Mucenici din pustie, care dimpreună cu Sfântul Uar s-au nevoit și care de sabie s-au săvârșit.

Tot în această zi, Sfântul sfințitul Mucenic Sadot și cei dimpreună cu dânsul, o sută și douăzeci de mucenici, care s-au săvârșit în Persida.

Împărățind Savorie în țara perșilor, sfântul părintele nostru acesta, fiind acolo episcop, la o eparhie a împărăției lui, și învățând pe poporul lui Dumnezeu câte trebuie spre folosința sufletească, botezând și pe unii din perși fără de sfială, a fost pârât la împăratul; și fiind adus înaintea lui, și nesupunându-se a se închina soarelui și lunii, apei și focului, întâi l-au bătut cu toiege. Apoi i-au scos o fâșie din frunte până la unghiile picioarelor, de un deget de lată; și iarăși l-au bătut cu vine de bou și l-au tăvălit peste spini și peste scai de cei ghimpoși, și l-au strâns într-un teasc cu vârtej. Deci, răbdând acestea toate vitejește, spre mai multă mânie a ațâțat pe împăratul, și băgându-l în temniță, iarăși l-a scos la întrebare. Și aflându-se sănătos peste tot trupul, l-a spânzurat cu capul în jos, și l-a pătruns peste tot trupul cu țepi de fier arse. Și sfântul socotind acestea întru nimica, a auzit pe împăratul înfricoșându-l mai vârtos, și zicându-i că-i va risipi membrele trupului. Iar sfântul i-a răspuns, zicând: "Eu cred lui Dumnezeu, că creștinii vor împărți moaștele mele și cine va chema pe Dumnezeu prin numele meu va afla mântuire". Și îndată i-au tăiat limba. Iar sfântul întinzându-și mâinile și ochii la cer, și rugându-se întru sine a auzit glas din cer, zicându-i: "Plinitu-ți-s-a cererea, și iată vei grăi". Și crescându-i altă limbă, mărea pe Dumnezeu. Aceasta văzând popoarele s-au spăimântat și au crezut în Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, o mie și șaptezeci de bărbați, și alte două sute. Deci văzând împăratul, că vin mulți prin mijlocirea lui către Hristos Dumnezeul nostru, a poruncit să-i taie capul; de vreme ce și alții mulți au strigat zicând: "Împărate, și noi suntem creștini"; și a dat și asupra lor judecata cea mai de pe urmă, și luându-i slujitorii i-au adus la locul junghierii. Deci, făcând sfântul rugăciune și însemnându-i cu semnul cinstitei și de viata făcătoarei Cruci, fiind o sută douăzeci, întâi a fost tăiat capul Sfântului Mucenic Sadot, apoi ale celorlalți, și toți și-au luat cununile muceniciei.

Tot în această zi, Sf. Leontie filozoful care în pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, Sfinții Felix preotul și Eusebie diaconul care de sabie s-au săvârșit.

Cuviosul Ioan de RilaTot în această zi, Cuviosul părintele nostru Ioan, făcătorul de minuni, care la muntele Rila (Bulgaria) s-a nevoit și a zidit mănăstirea de acolo, și care în pace s-a săvârșit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox.