Generic
Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă o camilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu.
(Matei XIX, 23-24)
Pre tine, pravoslavnice internautu, cu umilință te rugăm, citind pre această carte, unde vei afla niscaiva lunecături în lucrul acesta al nostru, să nu bleastemi, ce, ca un bun și cu bună inimă, îndireptează, și nu ne pune întru ponos, ce iartă, că și noi suntem oameni, asemene pătimași, ținuți de slaba fire carea nu lasă nici pre un om a rămânea fără greșală.
Web design: Adrian Stoleriu