Generic
Acesta mergea pe drum cu ucenicii lui și unul dintr-înșii găsind un păhăruț de lemn verde pe drum, a zis bătrânului: Părinte, poruncește să-l iau. Iar bătrânul s-a uitat la el minunându-se și i-a zis: Tu l-ai pus acolo? și a răspuns fratele: Nu! și a zis bătrânul: Cum dar vrei să iei ceea ce nu ai pus?
(Pateric - Avva Agathon)
Pre tine, pravoslavnice internautu, cu umilință te rugăm, citind pre această carte, unde vei afla niscaiva lunecături în lucrul acesta al nostru, să nu bleastemi, ce, ca un bun și cu bună inimă, îndireptează, și nu ne pune întru ponos, ce iartă, că și noi suntem oameni, asemene pătimași, ținuți de slaba fire carea nu lasă nici pre un om a rămânea fără greșală.
Web design: Adrian Stoleriu