Generic
Se spunea pentru avva Agathon, că trei ani s-a ostenit, ținând o piatră în gura sa, până când s-a deprins să tacă.
(Pateric - Avva Agathon)
Pre tine, pravoslavnice internautu, cu umilință te rugăm, citind pre această carte, unde vei afla niscaiva lunecături în lucrul acesta al nostru, să nu bleastemi, ce, ca un bun și cu bună inimă, îndireptează, și nu ne pune întru ponos, ce iartă, că și noi suntem oameni, asemene pătimași, ținuți de slaba fire carea nu lasă nici pre un om a rămânea fără greșală.
Web design: Adrian Stoleriu