Generic
Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul din aceștia mici, că zic vouă: îngerii lor, în ceruri, pururea văd fața Tatălui Meu, Care este în ceruri.
(Matei XVIII, 10)
Pre tine, pravoslavnice internautu, cu umilință te rugăm, citind pre această carte, unde vei afla niscaiva lunecături în lucrul acesta al nostru, să nu bleastemi, ce, ca un bun și cu bună inimă, îndireptează, și nu ne pune întru ponos, ce iartă, că și noi suntem oameni, asemene pătimași, ținuți de slaba fire carea nu lasă nici pre un om a rămânea fără greșală.
Web design: Adrian Stoleriu