sâmbătă, 3 iunie 2023
Sf. Mc. Luchilian cu soția sa și cei patru copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie și Claudie; Sf. Mc. Paula fecioara
Ap. Fapte XXVIII, 1-31; I Tesaloniceni IV, 13-17; Evrei XII, 1-10; Ev. Ioan XXI, 15-25; Ioan V, 24-30
Pomenirea morților - Moșii de vară
Nu se fac nunți
Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Pr. Mircea Stoleriu Pr. Ion Cârciuleanu
Apostol
Nu este capitolul 28 din fapte

Evanghelie
Nu este capitolul 21 din ioan