Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu

DATE PERSONALE
Data naşterii: 10 septembrie 1968
Locul naşterii: Piatra Neamţ, judeţul Neamţ
Starea civilă: căsătorit
Adresa: Str. Vasile Lupu, nr. 50, Iaşi, jud. Iaşi, cod 700309
Telefon: 0232 232 058
E-mail: pradriandinu@yahoo.com
STUDII
1975 – 1987 Cursurile şcolii primare, gimnaziale şi liceul în Piatra Neamţ;
1989 – 1991 Cursurile Institutului Teologic Ortodox din Sibiu (anii I şi II);
1991 – 1993 Cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi (anii III şi IV), obţinând titlul de licenţiat în Teologie în urma susţinerii tezei de licenţă Monahii albi – istoria şi spiritualitatea cistercienilor, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă.
1997 – 1999 Cursurile Institutului de Studii Superioare, Chambésy, Geneva, finalizate cu susţinerea tezei La Mère de Dieu dans l’oeuvre de Saint Irinée de Lyon;
1994-2003 Cursurile de doctorat în cadrul Universităţii Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, disciplina Patrologia şi literatura creştină postpatristică;
2003 Titlul de Doctor în Teologie în urma susţinerii tezei de doctorat Maica Domnului în Teologia Sfinţilor Părinţi, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a pr. prof. dr. Ştefan Alexe;
2004 – 2005 Curs de specializare Limbi clasice – limba franceză, în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi.
ACTIVITATEA DIDACTICĂ
1993 – 1997 Preparator în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
1999 - 2003 Asistent plata cu ora în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
2003 – în prezent Lector în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, disciplina Formare duhovnicească şi practică liturgică şi preot duhovnic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi;
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
 1. LUCRĂRI PUBLICATE
  1. Volume de autor
   1. Maica Domnului în Teologia Sfinţilor Părinţi, Editura Trinitas, Iaşi, 2004, 328 p.
   2. Fecioara Maria în scrierile Sfântului Irineu de Lyon, pe care am susţinut-o în franceză (La position de la doctrine d’Irinée de Lyon sur la Vierge Marie dans le contexte des deux premiers siècles chrétiens, Institute d’études supérieures en Théologie Orthodoxe, Chambésy, Genève, la 21 oct. 1999), lucrare ce va apare la Editura Trinitas, Iaşi, 180 p.
   3. La gloire de Dieu: l’homme vivant, Editura Performantica, 2010, 231 p.
  2. Traduceri de volume
   1. Prof. Dr. Vlassios Phidas, Droit canon, une perspective orthodoxe (Dreptul canonic – o perspectivă ortodoxă), Geneva, 1998, 230 p., traducere în limba română, Editura Trinitas, Iaşi, 2008, 216 p.
   2. Dominique Beaufils, Ta foi t’a sauvé, approche orthodoxe de la maladie et de la mort (Credinţa ta te-a mântuit, o abordare ortodoxă a bolii şi morţii), préface d’Olivier Clément, Desclée de Brouwer, Paris, 1996, 270 p., traducere în limba română, Editura Trinitas, Iaşi, 2009, 255 p.
  3. Studii
   1. publicate în volume colective
    1. Icoana ortodoxă, artă pentru formarea duhovnicească a omului, în „Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural”, Iaşi, 2006, p. 191-211.
    2. Întâlnirea cu icoana – topos al libertăţii şi responsabilităţii creştinului, în „Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural”, Iaşi, 2006, p. 243-258.
    3. Caracterul formator al Dreptului Canonic - reflecţii asupra legăturii dintre Stat şi Biserică în lumina învăţăturii creştine, în „Scythia Mynor (Dobrogea) si Biserica ei apostolica", volum omagial consacrat Pr. Prof. Dr. Nicolae V. Dură de la Facultatea de teologie a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, p. 182-201.
    4. Înduhovnicirea omului premiză a armoniei în creaţie - o încercare de estetică teologică, în volumul: „Cosmosul, între frumos şi apocaliptic – un recurs etic asupra ecologiei”, editat sub egida Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 543-559.
    5. Sfântul Ioan Gură de Aur şi învăţătura sa despre Maica Domnului, în volumul omagial „Sfântul Ioan Gură de Aur (†407), mare dascăl al lumii şi ierarh”, Editura Trinitas, Iaşi, 2007, p. 198-218.
   2. publicate în reviste de specialitate
    1. Sfânta Fecioară Maria în imnele Sfântului Efrem Sirul, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, (serie nouă), Teologie, tom II (1993-1994), Iaşi, p. 75-91.
    2. Cultul şi sărbătorile Maicii Domnului în epoca patristică, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, Teologie, tom VI (2001), pp. 149-162.
    3. Credinţă şi pietate marială la Sfinţii Părinţi, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, Teologie, tom VII (2002), p. 35-47
    4. Fecioara Maria şi Biserica, în „Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural”, vol. V, sub redacţia Prof. Univ. Dr. Ing. Corneliu Oniscu, CP III Drd. Nicoleta Vornicu, Trinitas, 2003, p. 272-283.
    5. Maica Domnului în opera Sfântului Irineu de Lyon (†202), în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, Teologie, tom VIII (2003), p. 113-123.
    6. Saint Grégore de Nysse, éléments d’anthropologie dans son traité «De la virginité», în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, Teologie, tom VIII (2003), p. 123-135.
    7. Fecioara Maria în scrierile Fericitului Augustin, în „Teologie şi Viaţă”, anul XIII (LXXIX), ianuarie-iunie 2003, p. 155-176.
    8. Maica Domnului, să ieşim de aici!, în „Teologie şi Viaţă”, serie nouă, anul XIV (LXXX), ianuarie-iunie 2004, p. 103-115.
    9. Crainicul adevărului şi apărătorul neînduplecat al Tradiţiei ortodoxe, în „Teologie şi Viaţă”, serie nouă, anul XIV (LXXX), ianuarie-iunie 2004, p. 127-144.
    10. “Prin tine, Treimea Sfântă se măreşte!” în “Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, (serie nouă), Teologie, tom IX (2004), p. 103-119.
    11. “Fecioara Maria, taina cea duhovnicească” în “Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, (serie nouă), Teologie, tom IX (2004), p. 119-135.
    12. Păcatul: boală şi moarte, în „Teologie şi Viaţă”, tomul X, 2005, p. 285-301
    13. Relaţiile dintre Stat şi Biserică – implicaţii şi perspective asupra formării şi dezvoltării persoanei umane, în “Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, (serie nouă), Teologie Ortodoxă, tom X, 2005, p. 423-440.
    14. Libertate şi responsabilitate – un studiu biblic, liturgic şi practic, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-6, 2005, p. 86-100.
    15. „Păcat, boală şi moarte”, în „Teologie şi Viaţă”, nr. iulie-decembrie, 2004; şi în “Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, (serie nouă), Teologie Ortodoxă, tom X, 2005, p. 285-300.
    16. Relaţiile dintre Stat şi Biserică – implicaţii şi perspective asupra formării şi dezvoltării persoanei umane, în “Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, (serie nouă), Teologie Ortodoxă, tom X, 2005, p. 423-440.
    17. Deux modèles spirituelles de maternité: l’Eglise et la très Sainte Vierge Marie, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi (serie nouă)”, vol. XI, Teologie, 2006, p. 289-314.
    18. La purification de l’ancienne humanité et la récapitulation de la création tout entière en Christ, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-6, 2007.
    19. Dragostea ca realitate duhovnicească, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-6, 2007.
    20. La Vierge Marie: le point de vue d’un théologien européen du XXIe siècle, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom XII, 2007, p. 225-244.
    21. Moartea omului: experienţă temporală şi dimensiune a veşniciei, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom XII, 2007, p. 275-298.
    22. „Luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma…” (Fapte 20, 28). Consideraţii asupra iubirii hristice şi a creşterii duhovniceşti în parohia de azi, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, p. 253-276; ISSN: 1841-849X.
    23. O analiză istorico-spirituală a relaţiilor Stat-Biserică, în „Teologie şi Viaţă”, anul XVIII (LXXXIV), nr. 1-6, 2008, p. 284-297.
    24. Spiritual Life in the Age of Religious Pluralism and Main Elements of the Formation of Future Monks, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIV, 2009, no. 1, p. 137-156; ISSN: 1841-849X.
    25. Înveşmântarea şi goliciunea duhovnicească a omului. O viziune ortodoxă despre omul teofor, în „Teologie şi Viaţă”, anul XIX (LXXXV), nr. 5-8, 2009, p. 61-84.
   3. traduceri
    1. Dominique Beaufils, Atitudinea creştinului în faţa bolii şi a morţii, (din lucrarea: Ta foi t’a sauvé, Desclée de Brouwer, Paris, 1986), în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-6, 2005, p. 189-217
  4. Articole, cronici, consemnări
   1. Lumina lui Hristos luminează tuturor, în „Candela Moldovei, nr. 1-2, 1994, p. 8.
   2. Icoana ortodoxă - o teologie a frumuseţii, în „Candela Moldovei”, nr. 3-4, 1995, p. 10.
   3. Paternitatea spirituală în Ortodoxie, „Evenimentul, Regional al Moldovei, Suplimentul Trup şi suflet”, joi 2 noiembrie 2006, p. 2.
   4. Spovedania, Taina prin care ne putem sfinţi viaţa, în „Evenimentul, Regional al Moldovei, Suplimentul Trup şi suflet”, joi 14 decembrie 2006, p. 2.
   5. Pustnicia, o dimensiune a duhovnicescului, „Evenimentul, Regional al Moldovei, Suplimentul Trup şi suflet”, miercuri 24 ianuarie 2007, p. 2.
   6. Molitfele Sfântului Vasile sunt rugăciuni comune şi nu ritualuri secrete, „Evenimentul, Regional al Moldovei, Suplimentul Trup şi suflet”, miercuri 31 ianuarie 2007, p. 2.
   7. Prezenţa la Sfânta Liturghie este un timp petrecut în veşnicie, „Evenimentul, Regional al Moldovei, Suplimentul Trup şi suflet”, miercuri 21 februarie 2007, p. 2.
   8. Despre pocăinţă şi iertarea păcatelor, în „Evenimentul, Regional al Moldovei, Suplimentul Trup şi suflet”, miercuri 28 februarie 2007, p. 2.
   9. Dominique Beaufils, „Credinţa ta te-a mântuit”- un studiu ortodox despre boală şi moarte, Théophanie, Desclée de Brouwer, 1996, 270p., recenzie, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi (serie nouă)”, vol. XI, Teologie, 2006, p. 57-70.
   10. Prefaţă la lucrarea Danielei Iacob, Dor de Maica Domnului – chipul Maicii Domnului în icoană, Actual Consulting, Piatra Neamţ, 2006, p. 5-6.
   11. Obştea creştină din paraclisele Facultăţilor de Teologie, interviu realizat de diac. George Aniculoaie, în ziarul „Lumina”, vineri, 30 ianuarie 2009, p. 14.
   12. Creştinismul actual, spre un posibil şi inevitabil dialog, în ziarul „Evenimentul de Iaşi”, suplimentul „Trup şi suflet”, 23 septembrie 2009, p. 3.
   13. „Credinţa ta te-a mântuit. O viziune ortodoxă asupra vieţii şi a morţii”, interviu realizat de Constantin Ciofu, în ziarul „Lumina”, vineri, 4 decembrie 2009, p. 16.
 2. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE
  1. naţionale
   1. Maica Domnului, Ocrotitoarea, Conferinţă ASCOR, Iaşi, 14 aprilie 2005.
   2. Postul, perspective pluriconfesionale, Centrul Cultural Francez (sala „Benjamin Fondane”), organizată de Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iaşi, 21 aprilie 2005.
   3. Rolul duhovnicului în formarea tinerilor, în cadrul ASCOR Iaşi, 20 octombrie 2005
   4. Participare la simpozionul: Părintele Cleopa – prieten al sfinţilor şi duhovnic al credincioşilor, Centrul Eparhial Iaşi, 25 noiembrie 2005.
   5. Treime şi spiritualitate – participarea omului la viaţa divină, Colocviul: Sinodul I Ecumenic. Mărturisirea Sintei Treimi în contextul creştin ecumenic şi al dialogului interreligios actual, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi, Sala Profesorilor, 16 mai 2005.
   6. Credinţa şi Biserica în viaţa tinerilor, Asociaţia „Tineretul Ortodox Român” , Târgu Frumos, 3 martie 2006.
   7. Tinerii în şcoală şi societate, joi 9 noiembrie 2006 ASCOR Iaşi.
   8. Duhovnicul şi tinerii de astăzi, joi, 15 februarie 2007 în cadrul ASCOR Iaşi.
   9. Psaltirea - călăuza şi mângâierea vieţii creştinilor, în cadrul „Convorbirilor spirituale” de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Galata, Iaşi, 11 martie 2007.
   10. Păstrarea identităţii ortodoxe şi afirmarea ei în cadrul lumii contemporane, în cadrul Simpozionului „Tânărul creştin în faţa provocărilor contemporane”, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Galata, Iaşi, 2 februarie 2008.
   11. Libertate şi responsabilitate creştină, Conferinţă ASCOR- Iaşi, Miercuri, 20 februarie 2008.
   12. Sf. Antonie cel Mare – Despre virtuţi, Conferinţă ASCOR- Iaşi, Miercuri, 20 februarie 2008.
   13. Sf. Liturghie ca revelaţie, cult şi conţinut al Sf. Scripturi, Conferinţă la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi „Cuv. Teodora de la Sihla” Galata, Iaşi, 7 decembrie 2008.
   14. Despre rugăciune şi dreapta credinţă a Bisericii, Conferinţă ASCOR şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Iaşi, 8 martie 2009.
   15. „Credinţa ta te-a mântuit”. O viziune ortodoxă asupra vieţii şi a morţii, Lansare de carte Universitatea de Medicină şi Farmacie în cadrul manifestărilor prilejuite de „130 de ani de învăţământ medical universitar la Iaşi”, Iaşi, 2-5 decembrie 2009.
   16. Duhovnicul şi rolul său în viaţa creştinilor, Conferinţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie, Iaşi, 2 decembrie 2009.
   17. Creştinul în căutarea modelului, Conferinţă ASCOR şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Iaşi, 5 decembrie 2009.
  2. internaţionale
   1. Maica Domnului în cultul Bisericii Ortodoxe şi în viaţa creştinului, Simpozionul Ecumenic Internaţional: Hristos în mijlocul nostru: valoarea vieţii liturgice în societatea de astăzi, Centrul cultural-pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” de la Durău, 9-13 mai 2005.
   2. Înduhovnicirea omului, premiză a armoniei în creaţie - o încercare de estetică teologică, Simpozionul internaţional: Cosmosul, între frumos şi apocaliptic – un recurs etic asupra ecologiei, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 4-6 mai 2007.
   3. Que devient la personne sans Dieu ?, participare la Colocviul: «L’humain et la personne» în cadrul Asociaţiei «Programme interdisciplinaire d’études catholiques», la Université Miséricorde, sala Senatului, vineri, 9 noviembrie 2007.
   4. La Vierge Marie: une seule Mère, deux spiritualité?, participare la «Soirée spirituellles», Bourguillon, Maison: «Salve regina», conferinţă susţinută la data de 10 octombrie 2007.
   5. La paternité spirituelle dans l’Eglise Orthodoxe, «Soirées spirituellles», Bourguillon, Maison: «Salve regina», cu două conferinţe pe 14 nov. 2007.
   6. Repere scripturistice privind viaţa duhovnicească a omului, Simpozionul internaţional: Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veşnice, Iaşi, 13-15 octombrie 2008.
   7. Les âges spirituels et la croix personnelle de chacun. Conjonction et divergences entre l’oeuvre bernanosienne et les pères orthodoxes, Simpozionul internaţional: Bernanos et les âges de la vie, Aix en Provence, 23-25 octombrie 2008
 3. PARTICIPĂRI LA COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE
  1. Participare la Simpozionul: Părintele Cleopa – prieten al sfinţilor şi duhovnic al credincioşilor, Centrul Eparhial Iaşi, 25 nov. 2005
  2. Participare la Simpozionul: Profesorul creştin, educatorul mileniului III, 29 - 30 noiembrie 1997, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  3. Participare la Simpozionul: Cultura şi ştiinţa în slujba lui Dumnezeu, 28 - 29 noiembrie 1998, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  4. Participare la Simpozionul: Creştinul, misionar în societate, 11 - 12 decembrie 1999, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  5. Participare la Simpozionul: Educaţia creştină azi, 8 - 9 decembrie 2000, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  6. Participare la Simpozionul: Sfinţenia familiei - mântuirea lumii, 8 - 9 decembrie 2001, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  7. Participare la Simpozionul: Sensul libertăţii în creştinism, 7 - 8 decembrie 2002, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  8. Participare la Simpozionul: Misiune şi mărturie creştină la începutul mileniului III, 13 - 14 decembrie 2003, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  9. Participare la Simpozionul: Sfinţii Părinţi ai Bisericii, călăuze ale vremurilor noastre, 11 - 12 decembrie 2004, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  10. Participare la Simpozionul: Creştinul, fiu al Bisericii, 10 - 11 decembrie 2005, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  11. Participare la Simpozionul: Valorile creştine ortodoxe în perspectiva Europei Unite, 9 - 10 decembrie 2006, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  12. Participare la Simpozionul: Tânărul creştin în faţa provocărilor contemporane, 2 februarie 2008, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  13. Participare la Simpozionul: Sfânta Liturghie, izvor de viaţă, 2 - 7 decembrie 2008, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi.
  14. Simpozion prilejuit de Ziua Mondială a Tinerilor Ortodocşi: Necesitatea misionarismului tinerilor în lumea secularizată de azi, 1 februarie 2009.
 4. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI TV
  1. Ispita, TV Trinitas, 22 aprilie 2008
  2. Despre Târgul Internaţional de Veşminte, Icoane, Cărţi şi Obiecte Bisericeşti, Iaşi, Providenţa, 13-15 noiembrie 2008, Tele M-Iaşi, 13 noiembrie 2008
  3. Parohia – Agora sacrului şi a culturii, TVR3, 20 ianuarie 2009
  4. Parohia – Agora sacrului şi a culturii, TVR-Iaşi, 29 ianuarie 2009
 5. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO
  1. Sărbătoarea Botezului Domnului în contextul lumii de azi, Radio Trinitas, 5 ianuarie 2005;
  2. Fecioara Maria în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, emisiunea «Cuvântul care zideşte», Radio Trinitas, 22 martie 2005;
  3. Imnul Acatist şi Săptămâna Patimilor - prolog al Învierii, Radio Trinitas, 12 aprilie 2005;
  4. Păcatul – reflecţii la «Evanghelia despre femeia păcătoasă» din Miercurea Mare, emisiunea „Faptele credinţei”, Radio Trinitas, 26 aprilie 2005;
  5. Săptămâna luminată, bucuria Învierii Domnului, în colaborare cu Pr. Sebastian Teacu şi Pr. Dumitru Păduraru Gheorghe, Radio Trinitas, 3 mai 2005;
  6. Necazurile şi bucuriile vieţii oamenilor de astăzi, Radio Trinitas, 14 iulie 2005;
  7. Credinţă şi slujire, Radio Trinitas, 8 septembrie 2005;
  8. Sf. Apostol Pavel – repere duhovniceşti, Radio Trinitas, 7 octombrie 2005;
  9. Botezul Domnului – învăţături duhovniceşti, Radio Trinitas, 9 ianuarie 2006;
  10. Sărbătoarea Valentines Day – credinţă şi superstiţii, Radio Trinitas, 8 februarie 2006.
  11. Repere duhovniceşti (5 aprilie 2006);
  12. Poruncile lui Dumnezeu (vineri, 5 mai 2006);
  13. Duhovnicul în viaţa tinerilor teologi (24 noiembrie 2006).
  14. Învierea Domnului în viaţa creştinilor, Radio Trinitas, joi, 19 aprilie 2007;
  15. Evanghelie şi viaţă, Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor), emisiune realizată împreună cu Pr. Ciprian Apetrei, Radio Trinitas, 2007
  16. Duminica Floriilor-tradiţie şi actualitate, Radio Trinitas, 20 aprilie 2008
  17. Despre Rusalii, emisiunea „Faptele credinţei”, Radio Trinitas, 15 iunie 2008.
  18. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la români, Radio Trinitas, 13 august 2008.
  19. Depresia şi remediile împotriva acesteia, Radio Trinitas, 16 noiembrie 2008.
  20. Tinerii şi rugăciunea, Radio Trinitas, 1 februarie 2009.
  21. Despre credinţă şi fapte bune, emisiunea „Cuvintele credinţei”, realizator Cosmin Gubernat, Radio Trinitas, 24 februarie 2009.
  22. Despre post, emisiunea „Părinţii Bisericii, Învăţătorii noştri”, Radio Trinitas, 18 martie 2009.
  23. Rugăciunea în Postul Mare, emisiunea „Părinţii Bisericii, Învăţătorii noştri”, Radio Trinitas, 20 martie 2009.
  24. Buna Vestire, urmarea voii lui Dumnezeu, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 25 martie 2009.
  25. Sf. Ioan Scărarul şi Scara virtuţilor în duminica a IV-a din Postul Mare, emisiunea „Şcoala rugăciunii” (emisiune realizată la invitaţia Pr. Dumitru Păduraru), Radio Trinitas, 29 martie 2009.
  26. Deznădejdea, pierdere a speranţei şi a sensului vieţii, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 1 aprilie 2009.
  27. Deznădejdea, şi remediile ei având exemplul sfinţilor, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 2 aprilie 2009.
  28. Acatistul Bunei Vestiri – istoric şi semnificaţii, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 3 aprilie 2009.
  29. Rugăciunea Regelui Manase – prezentare şi explicaţii, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 9 aprilie 2009.
  30. Sf Calinic de la Cernica - sfănt dintre noi, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 10 aprilie 2009.
  31. Întâlnirea de la Emaus, emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 21 aprilie 2009.
  32. Sfântul Ioan Damaschin şi învăţătura despre Maica Domnului, Radio Trinitas, 14 august 2009.
  33. Sfântul Ioan Botezătorul – model de viaţă duhovnicească, Radio Trinitas, 29 august 2009.
  34. Despre Sf. Spovedanie şi Postul Crăciunului, Radio Trinitas, 3 decembrie 2009.
  35. Duhovnicul şi rolul său în îndrumarea duhovnicească a creştinilor, Radio Trinitas, 10 decembrie 2009.
  36. Anul Nou: atitudinea şi perspectivele în viaţă pentru creştinul ortodox, Radio Trinitas, 31 decembrie 2009.
ACTIVITATEA LITURGICĂ ŞI PASTORAL-MISIONARĂ
20 decembrie 1993 Hirotonit diacon;
22 decembrie 1993 Hirotonit preot pe seama capelei „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi;
1994 Numit preot II la parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Iaşi.
Alte activităţi
 1. O serie de Convorbiri Spirituale organizate la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Galata - Iaşi (a se vedea site-ul: http://admd.info)
  • 27.09.1998: Contemporaneitate, creştinism, creştin
  • 15.11.1998: Tinerii în căutarea lui Hristos
  • 24.01.1999: Părintele Cleopa – chipul preotului de astăzi
  • 21.02.1999: Despre rugăciune
  • 14.03.1999: Sfârşitul mileniului, sfârşitul timpurilor ?
  • 31.08.1999: Relaţia părinţi – copii
  • 16.09.1999: Despre prietenie şi anturaj
  • 23.09.1999: Libertatea, condiţie de formare şi împlinire a tinerilor
  • 26.10.1999: Părinţi, copii, educaţie
  • 24.10.1999: Familia creştină în biserică şi în societate
  • 28.11.1999: Creştinul faţă în faţă cu modelul biblic şi aghiografic
  • 23.01.2000: Valori creştine, valori naţionale - dragostea de neam, dragostea de ţară
  • 27.02.2000: Soluţionarea problemelor vieţii contemporane în gândirea Sfinţilor Părinţi
  • 26.03.2000: Rolul tânărului creştin în societatea contemporană
  • 16.04.2000: Pelerinajele la Locurile Sfinte
  • 28.05.2000: Învierea Domnului nostru Iisus Hristos
  • 02.07.2000: Ortodoxia, dreapta credinţă
  • 24.09.2000: Spiritualitatea Ortodoxă
  • 22.10.2000: Actualitatea gândirii părintelui Dumitru Stăniloae
  • 19.11.2000: Asceza creştină - postul şi valoarea lui
  • 13.01.2001: Preotul, slujitor al lui Dumnezeu şi al oamenilor
  • 18.02.2001: Însemnătatea Sfintei Liturghii în viaţa credincioşilor
  • 25.03.2001: Copiii, darul lui Dumnezeu. Responsabilitatea faţă de ei
  • 29.04.2001: Sfânta Taină a Botezului
  • 20.05.2001: Tinerii în faţa căsătoriei
  • 21.08.2001: Modalităţi de atragere şi păstrare a tinerilor în Biserică
  • 09.09.2001: Maica Domnului, ocrotitoarea noastră, model de vieţuire
  • 28.10.2001: Despre secte
  • 25.11.2001: Sfânta Taină a Spovedaniei
  • 27.01.2002: A trăi şi a mărturisi Ortodoxia
  • 24.02.2002: Evanghelia în contemporaneitate
  • 31.03.2002: În slujba aproapelui
  • 21.04.2002: Sfântul Ioan Iacob Hozevitul
  • 26.05.2002: Mari duhovnici, teologi şi gânditori creştini în faţa problemelor vremii noastre
  • 29.09.2002: A crede şi a slăvi pe Dumnezeu în adevăr
  • 20.10.2002: Creştinul în faţa timpului
  • 09.03.2003: Spre înviere prin post şi rugăciune
  • 01.06.2003: Învăţătura creştină în actualitate
  • 21.09.2003: Contemporaneitate şi creştinism
  • 25.01.2004: Evenimente şi personalităţi: Mihai Eminescu. Unirea Principatelor. Valoarea şi semnificaţia lor spirituală
  • 14.03.2004: Sensul şi valoarea postului creştin
  • 16.05.2004: Sfânta Liturghie în viaţa credincioşilor
  • 27.06.2004: Ştefan cel Mare şi Sfânt, ocrotitorul Moldovei şi al lumii creştine
  • 03.10.2004: Maica Domnului, ocrotitoarea lumii
  • 27.02.2005: Sfinţirea vieţii prin Sfintele Taine
  • 09.10.2005: Slujirea preoţească
  • 12.03.2006: Sfânta Taină a Spovedaniei
  • 12.04.2006: Virtute – păcat
  • 22.10.2006: Pelerinaj la moaştele sfinţilor din Grecia
  • 26.01.2007: Buna cuviinţă în biserică şi societate
  • 28.02.2007: Imaginea şi ideea de sacru, stimulente ale adevăratei moralităţi
  • 11.03.2007: Psaltirea - călăuza şi mângâierea vieţii creştinilor
  • 05.04.2007: Postul-urcuş spre Înviere
  • 26.04.2007: Frumosul, cale spre Dumnezeu
  • 20.11.2007: Arta de a trăi
  • 13.03.2008: În faţa lui Hristos şi a oamenilor
  • 16.03.2008: Ortodoxia - credinţa noastră
  • 09.04.2008: Iubirea de aproapele
  • 16.04.2008: Despre rugăciune
  • 25.04.2008: Candela vie a Sărbătorilor Pascale
  • 24.06.2008: Cultura laică de inspiraţie creştină şi rolul ei în formarea tânărului
 2. Participări la mai multe „seri de meditaţie şi de rugăciune”:
  • 21.10.1999: Tânărul creştin şi provocarea culturii secularizate
  • 25.10.2002: Valorile Ortodoxiei
  • 01.12.2002: Prietenia
  • 16.11.2002: Libertate – libertinaj
  • 16.03.2003: New Age sau viitorul sub puterea Întunericului
  • 02.11.2003: Viaţa spirituală
  • 23.11.2003: Valoarea timpului
  • 22.02.2004: Globalizare – mondializare
  • 20.03.2005: Spiritualitatea creştină
  • 29.03.2006: Valorile creştine - fundamentul unei societăţi împlinite
  • 07.12.2006: Cunoaşterea de sine
  • 14.12.2006: O, ce veste minunată !
  • 29.05.2007: Hristos şi tinerii - Tinere, ţie îţi zic, scoală-te !
  • 23.03.2008: Păcatul - barieră între om şi Dumnezeu
  • 13.04.2008: Taina Crucii de la moarte la Înviere
 3. Participări la mai multe seminarii şi convorbiri cu tinerii (în colaborare cu parohiile „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, Galata, „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Bărboi şi „Toma Cozma”, Copou):
  • 20.10.2000: Tânărul şi rugăciunea în Sfânta Scriptură
  • 29.11.2001: Ocrotirea familială a copiilor cu nevoi speciale - problematici şi oportunităţi prezente
  • 18.05.2002: Importanţa familiei. Rolul familiei în viaţa copilului adoptat
  • 15.06.2002: Relaţia părinţi - copii. Alternative la violenţă în educaţia şi comportamentul faţă de copii
 4. Participări, începând cu 1996 până în prezent, la concertele de colinde intitulate: „Astăzi S-a născut Hristos”.
 5. Participări la mai multe expoziţii de icoane bizantine: „Lumină din lumină”, la biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi:
  • 09.12.2003: ediţia I,
  • 10.05.2006: ediţia a III-a
  • 4 decembrie 2008, ediţia a XII-a
 6. Participare la lansarea cărţii Slujire a P.C. Pr. Ion Cârciuleanu, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Galata, Iaşi, duminică, 9 octombrie 2005
 7. Participări anuale la servicii ecumenice atât la Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi (de exemplu: Joi 6 aprilie 2006, vineri 7 aprilie 2006, sâmbătă 8 aprilie 2006, orele 8-9, în cadrul celei de-a XI-a „Conferinţe Europene de Ştiinţă şi Teologie - ECTS XI”), cât şi în parohiile ortodoxe sau romano-catolice din Iaşi (Vineri, 25.01.2008: Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, Ziua a VIII-a, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iaşi) ş.a.
DISTINCŢII ŞI PREMII
Iconom stavrofor-15 octombrie 2005;
Premiul: „Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei” pentru carte de religie, cu ocazia Salonului Internaţional de carte organizat la Biblioteca „Gh. Asachi” şi Palatul Culturii din Iaşi, 5-8 octombrie 2008 pentru lucrarea: Fecioara Maria prototip al vieţii duhovniceşti; o tâlcuire a operei Sfântului Irineu de Lyon, carte tipărită cu binecuvântarea P.F. Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Trinitas, Iaşi, 2007, 214 p.