Ianuarie 2007

Mesajul Pastoral de Anul Nou al I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu - Molitfele Sf. Vasile cel Mare din seara de Anul Nou Pr. Mircea Stoleriu - Construcţia bisericii Pr. Ioan Cârciuleanu - Credinţa mântuitoare File de Pateric: Avva Antonie Catehism Prof. Emil Alexandrescu - Despre treptele sau etapele timpului duhovnicesc Pr. Mircea Stoleriu - Omilie în cadrul săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor Pr. Mircea Stoleriu - Simpozionul “Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa”, ediţia a X-a Prof. Dr. Univ. Ec. Gheorghe Macovei - Semnificaţii ale Simpozionului “Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa” Ştiri- Evenimente Părintele Cleopa - Ce este dragostea creştină...